Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Patienterne skal ikke have kniven

Et debatoplæg fra Danske Fysioterapeuter skal åbne beslutningstagernes øjne for rationalet i at vælge aktiv, tværfaglig behandling i højere grad end operation i forbindelse med behandlingen af lumbal diskusprolaps
Erland Olesen valgte træning i stedet for operation, og det ville han gøre igen, fortæller han i debatoplægget

Over 11.000 danskere vil i år gå ind ad døren til et sygehus for at blive opereret for en ryglidelse – i hvert fald hvis de senere års udvikling skal fortsætte. Der bliver nemlig opereret flere og flere, til trods for en stigende evidens for, at en aktiv, tværfaglig behandling ofte er bedre end operation.

Det ønsker Danske Fysioterapeuter nu at sætte fokus på og udsender derfor et 12 siders debatoplæg med tal og fakta til blandt andre læger, sygehusdirektioner, patientforeninger, politikere og presse.

Der kan spares mellem 12 og 25 millioner kroner
I debatoplægget, der i dag omtales i Jyllands Posten, tages der udgangspunkt i behandling af patienter med lumbal diskusprolaps. En beregning, som Danske Fysioterapeuter har foretaget, viser, at der årligt kan spares mellem 12 og 25 millioner kroner ved at tilbyde disse patienter en aktiv, tværfaglig behandling i stedet for en operation.

Besparelsen kan vise sig at være endnu større, idet beregningen alene medtager de direkte omkostninger ved behandlingerne og ikke afledte udgifter til for eksempel sygefravær. Flere undersøgelser peger på, at patienter, der får en aktiv tværfaglig behandling, har mindre sygefravær og hurtigere kommer tilbage i arbejde.

Debatoplægget giver endvidere en række bud på, hvilke tiltag, Danske Fysioterapeuter mener, der skal sættes i værk for at indfri potentialet ved aktiv, tværfaglig behandling. Eksempelvis bør patienterne gennemgå en tværfaglig udredning samt et træningsforløb på minimum 4-8 uger, før der tilbydes en operation, ligesom der skal indføres realistiske DRG-takseringer på ikke kirurgisk-behandling, så sygehusene motiveres økonomisk til at vælge den aktive behandling frem for operation.

God evidens for træning
Foruden de økonomiske beregninger fremlægger debatoplægget den store mængde dokumentation, der efterhånden findes på området. Det gælder eksempelvis en evaluering af det tværfaglige reumatologiske rygambulatorium i det tidligere Nordjyllands Amt. Siden ambulatoriet blev oprettet, er antallet af operationer blevet halveret i amtet. Af de patienter, der er behandlet på ambulatoriet, er 88 procent færdigbehandlet uden operation, opgjort efter to år, og ligeledes 88 procent ville vælge samme behandling i tilfælde af, at de igen fik diagnosen lumbal diskusprolaps. Også tilsvarende udenlandske erfaringer redegøres der for i oplægget.

Selvom debatoplægget koncentrerer sig om de gevinster, der kan høstes ved at reducere antallet af operationer i forbindelse med lumbal diskusprolaps, lægges der op til, at konklusionerne formentlig vil kunne overføres til andre diagnoser, og at der er behov for en generel diskussion af problemstillingerne om operation kontra aktiv intervention.

Brev til ministeren
Debatoplægget er sendt til en lang række beslutningstagere. Blandt andet har sundhedsminister Bertel Haarder modtaget det inklusive en opfordring til at gå aktivt ind for at udrydde de politisk-økonomiske barrierer. Sundhedsstyrelsen er blevet opfordret til at gøre forslagene i oplægget til national anbefaling og til at mødes med Danske Fysioterapeuter for at drøfte DRG-takseringen. De ledende fysioterapeuter på sygehusene er blevet opfordret til at blande sig i den debat, som oplægget forhåbentlig rejser lokalt, og patientforeninger og andre alliancepartnere, eksempelvis reumatologerne, er blevet bedt om at bakke op.

Også forsikrings- og pensionsselskaber får et eksempler af oplægget, da mange af operationerne udføres på privathospitalerne, betalt af forsikringsselskaberne.

Og endelig sendes debatoplægget naturligvis til pressen i forventning om, at det bliver opfattet som en god historie, at der kan opnås en bedre effekt og samtidig spares penge ved at skære lidt mindre i folk.

"Download debatoplægget "Pludselig gav det et smæld i ryggen" Læs Johnny Kuhrs leder fra Fysioterapeuten nr. 6 "Mindre kniv, mere træning"