Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kvalitetssikring af motorisk screening af børn

Fysioterapeuterne i PPR i Greve kommune arbejder løbende med at kvalitetssikre et screeningsredskab, de benytter til at vurdere det motoriske niveau hos førskolebørn.
Screeningen afvikles som en tur til Afrika med indlagte motoriske opgaver. Opgaven er her, at børnene skal op over nogle bakker og ned igen for at nå deres fly hjem til Danmark.

Resume

Greve Kommune har besluttet at alle 4½-årige børn i børnehaverne screenes motorisk, inden de starter i børnehaveklassen. Screeningen er opbygget som en junglerejse, hvor børnene får testet håndmotorik, grovmotorik, sammensatte færdigheder, statisk og dynamisk balance samt kaste- og gribefærdigheder. De enkelte øvelser i screeningen er blevet evalueret på to årgange af børn og terapeuter og pædagoger har nu et godt billede af børnenes motoriske niveau. Evalueringen viser, at der er behov for at tilpasse enkelte af screeningsøvelserne, men at hovedparten har et passende niveau.


 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar