Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Motorisk screening ved skolestart

På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter<br/>de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Resume

På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og lærere inddrages i screeningen og udfylder tjeklister om børnenes motoriske færdigheder i hverdagen. Testningen foregår i skoletiden, hvor to fysioterapeuter tester børnene med Movement ABC-2. Ud fra testen havde 15 procent af børnene behov for motorisk træning og blev henvist til motorikhold. Desuden blev der udleveret materiale til forældre og lærere om motorisk stimulering. Efter 10 uger re-testes alle børnene. En opgørelse af testresultaterne viste, at 88 procent af børnene havde forbedret deres motoriske færdigheder efter interventionen. Det kan konkluderes, at den motoriske træning og det
øgede fokus på børn med motoriske vanskeligheder har haft en god effekt.


 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar