Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mindre kniv og mere træning

LEDER / Johnny Kuhr glæder sig over, at der kommer fokus på at nedbringe antallet af operationer og i stedet satse mere på træning.

Ved årsskiftet trådte nye retningslinjer i kraft, der skal nedsætte antallet af operationer af ryg- og fedmepatienter. Og i marts indgik regeringen og Danske Regioner så en aftale, der skal sikre, at patienter med knæ- og skulderproblemer bliver tilbudt træning i stedet for operation. Aftalen betyder, at der i løbet af sommeren og efteråret skal udarbejdes nye retningslinjer for de to patientgrupper, der populært betyder, at der skal bruges mindre kniv og mere træning i sundhedsvæsenet.

Det er godt, at der er kommet fokus på antallet af operationer. De seneste år er stadig flere patienter blevet opereret. Behandlingsgarantien og de politiske ønsker om at styrke privathospitalerne har tilsyneladende været med til at skubbe grænsen for, hvornår patienter er blevet tilbudt operation. Eksempelvis er antallet af rygoperationer steget med omkring 40 procent i løbet af en fireårig periode; samtidig med, at der er kommet stigende evidens for, at aktiv, tværfaglig behandling i mange tilfælde har samme eller bedre effekt end operation.

Selvfølgelig skal patienterne kunne blive opereret i de tilfælde, hvor det er den bedste løsning. Men i mange tilfælde er det bedst for patienten og billigst for samfundet at ordinere aktiv, tværfaglig behandling i form af træning. Det var præcis det budskab, som Danske Fysioterapeuter gjorde opmærksom på, da vi i foråret 2010 udgav debatoplægget ”Pludselig gav det et smæld i ryggen.” Et oplæg, som vi bar rundt til politikerne på Christiansborg og i regionerne, og som efterfølgende har sat gang i en diskussion om kvalitet og politiske prioriteringer.

I en årrække har der været stærkt fokus på at få nedbragt ventelister og øge produktionen. Det er lykkedes mange steder – måske til overmål. Nu skal fokus i højere grad rettes på kvalitet, effekt og mere effektiv anvendelse af medarbejderressourcer og nye måder at samarbejde på. Det er et kursskifte, som jeg hilser velkomment.

Jeg deltog for nyligt i et såkaldt minitopmøde, som var arrangeret af Danske Regioner. Her lagde regionsformand Bent Hansen (S) ikke skjul på, at der var tale om nye politiske toner. Det samme budskab har sundhedsminister Bertel Haarder (V) givet, når han eksempelvis er blevet bedt om en kommentar til de nye retningslinjer. I den sammenhæng har vi som faggruppe meget at byde på. For der er stort fagligt potentiale i at benytte lavteknologiske teknologier som aktiv behandling og samarbejde om patienterne på nye måder.

Eksempelvis ved at give patienterne lettere adgang til terapeutisk vurdering og behandling. Fysioterapeuter bør deltage i ”fast track forløb” for at få flere patienter uden om operationskøen og sikre en aktiv ventetid i de tilfælde, hvor operation ikke kan undgås. Det er blot en af de måder, vi som faggruppe kan bidrage til at skabe mere effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet. Helt i overensstemmelse med de nye politiske udmeldinger.

 

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter