Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Flere offentlige fysioterapeuter skal gå ind i fagpolitik

POSITION // Hvorfor er der ikke flere offentligt ansatte fysioterapeuter, som er aktive i Danske Fysioterapeuter? Det spørger fællestillidsrepræsentant Kim Schousboe om i dette læserbrev.

I november 2020 havde jeg et indlæg i fagbladet: ‘Fagforeningen har glemt sit udgangspunkt’. Jeg oplevede dengang, at den daværende formand og store dele af hovedbestyrelsen ikke var i trit med virkeligheden ude på gulvet.

Besætningen har siden da ændret sig efter formandsvalg og repræsentantskabsmødet i 2021, men det virker, som om foreningens top kun agerer på vegne af de få. Her oplever jeg, at der er grupper i fagforeningen, som på bekostning af andre opnår fordele politisk, som dermed også udmønter sig økonomisk. Særligt praksissektoren og klinikejere får fordele frem for andre.

Vi står med en fagpolitisk ledelse, der langt hen ad vejen er styret af klinikejerne, og jeg oplever, at HB-medlemmerne stiltiende anerkender denne præmis.

Jeg oplever et repræsentantskab, med regionsformænd, direktør og SU-medlemmer, som hele tiden taler praksissektorens og klinikejernes interesser, på bekostning af de offentlige fysioterapeuters interesser. Lige nu er Danske Fysioterapeuter for de få, der ønsker at lukke munden på fagpolitikere, der ikke er enige, hvilket flere aktive fagpolitiske fysioterapeuter har måttet sande. Heriblandt jeg selv.

I det offentlige står vi med massive udfordringer bl.a. omkring besparelser og opgaveløsning. Alligevel skal vi på fysio.dk og de sociale medier trækkes med den evige debat om praksissektor og den interne model.

Samtidig står fysioterapeuter uden for sygesikringen, som langt fra har samme vilkår som dem indenfor. Vi skriver altså 2022, og vi snakker fagforening, Alligevel virker Danske Fysioterapeuter for de få og de udvalgte!

Jeg var selv en del af magtens centrum i hovedbestyrelsen efter repræsentantskabsmødet i 2019 og var der i 7 måneder.

Jeg gik til valg på fællesskab – at fagpolitik, klinikejere og fag kunne være i samme forening til glæde for alle fysioterapeuter. Nu har jeg dog fået den holdning, at foreningen må deles op en gang for alle, således at Danske Fysioterapeuter ikke længere skal varetage arbejdsgivernes interesser.

Vi er en fagforening, hvorfor vi SKAL varetage arbejdstagernes løn – og arbejdsvilkår. Vi skal ikke have en intern model, hvor man ikke officielt kører efter den danske model. Hvor man som fagforening/arbejdstager ikke har mulighed for at konflikte arbejdsgiverne. Ja, der er nu lavet tiltag mod arbejdsgivere, der ikke overholder den interne model, men aldrig har lønforholdene set mere udfordrede ud for arbejdstageren i praksis. Man halter efter det offentlige.

Så her kommer en opsang fra mig til de offentlige fysioterapeuter: Nu må vi sammen vise flaget, ikke kun i hverdagen for patienter og borgere, men for at vi på den lange bane også bliver tilgodeset og får valuta for de over 6.800 kr., vi hvert år lægger i kontingent. Flere offentlige fysioterapeuter må og skal tilgå fagpolitik.

Jeg håber, at vores nye formand i form af Jeanette Præstegaard får held til at starte en proces, hvor foreningen bliver opdelt. Alternativt at lade alle medlemmer stemme om en opdeling af foreningen.

Kære kollega i den offentlige sektor: Der er også brug for din stemme, indflydelse og engagement, så foreningen kan opleve større diversitet. Vi har brug for et repræsentantskab, der reelt repræsenterer hele foreningen og ikke kun de få.

Skrevet af: