Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Overbehandler vi vores patienter?

HOLDNING // Giver fysioterapeuter for mange behandlinger, som i sidste ende gør patienterne afhængige af terapeuten? Det spørger Anders Mohrsen om i dette debatindlæg, hvor han beskriver, hvordan han selv har ændret sin behandlingstilgang.

Da jeg tilbage i 2018 stod som nyuddannet fysioterapeut, oplevede jeg desværre, at en stor andel af mine patienter ikke responderede på behandlingen. Dette på trods af min følelse af, at jeg arbejdede evidensbaseret og ud fra bedste kliniske praksis. Min tilgang til patienter var på baggrund af grunduddannelsen meget bio-mekanisk og manuelt orienteret. Kort sagt manglede jeg evnerne til at identificere de relevante faktorer til mine patienters problemer. Det resulterede desværre ofte i mange unødvendige konsultationer og behandlinger.

Jeg prioriterede tidligere primært at afdække bio-mekaniske faktorer og forsøgte at lave en behandlingsplan på baggrund af disse. Problemet var bl.a., at denne behandlingsplan ikke tog højde for psykosociale faktorer eller patientens præferencer. Derudover blev behandlingen ofte fulgt af en forældet forklaringsmodel, som i flere tilfælde var med til at skabe en afhængighed af mig som behandler. Forældede forklaringsmodeller, som kunne antyde, at patienter f.eks. var “skæve” eller “forkerte”, hvilket ofte faciliterede til unødig frygt og overbehandling.

Efter at have taget en kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi, fik jeg en øget viden i forhold til undersøgelse og diagnostik, smertevidenskab og evidensbaseret intervention med patienten i centrum. I dag er jeg mere interesseret i patientens historie og de begrænsninger, de oplever. Dette gør det markant nemmere at skabe en god alliance med patienten og giver bedre forudsætninger for at lære patienten at håndtere deres egen situation. Jeg forsøger at give dem redskaberne til at mestre deres begrænsninger og lære dem, at kroppen ikke er skæv og forkert, men robust og stærk.

Dette er selvfølgelig voldsomt simplificeret, da det kræver tid at identificere relevante faktorer og skabe et tillidsfuldt forhold til patienten. Før brugte jeg måske 20-30 min. per konsultation, hvor jeg i dag minimum prioriterer at bruge 60 minutter. Dette nedsætter også antallet af konsultationer markant. Det er vigtigt at understrege, at der ikke kun findes en korrekt behandlingstilgang, men at den bør individualiseres. Behandlingen bør følge patientens præferencer og understøttes af viden, så patienten kan træffe et velinformeret valg og tage ejerskab i behandlingen.

Det er desværre min overbevisning, at det ikke kun er manglende kompetencer i fysioterapi, der fører til overbehandling. Langt hen ad vejen finansieres fysioterapi af patienter, hvilket kan afføde ekstra og ikke altid nødvendige konsultationer. I lægeverdenen er man i gang med at skabe kampagner mod overbehandling. Initiativet hedder “Choosing Wisely” og skal hjælpe patienterne til at vælge den behandling, som er nødvendig og som understøttes af videnskaben. Dette initiativ og medfølgende debat håber jeg også, at vi kan få startet i fysioterapifaget. Det skal hjælpe os som faggruppe til at få belyst overdiagnosticering og overbehandling af patienter.

Skrevet af:

Anders MohrsenAnders-Mohrsen_Holdning.jpg
Kandidat i muskuloskeletal fysioterapi.