Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Muskelskader i fodbold kan i høj grad forebygges

Verdenskongres for sportsfysioterapi 2022: Forebyggende øvelser kan reducere risikoen for muskelskader med op til 65 procent hos fodboldspillere.
Professor Kristian Thorborg fortalte om årsager til skader og forebyggende træning sammen med fysioterapeut og ph.d Lasse Ishøi. Foto: Mike Haugaard.

Adskillige studier har efterhånden dokumenteret, at målrettede, styrkende øvelser kan reducere risikoen for muskelskader i baglår og lyske hos fodboldspillere. Det fremgik af et symposium på verdenskongressen i sportsfysioterapi, hvor Lasse Ishøi, fysioterapeut, ph.d. og head of sport and data science i FC Nordsjælland, og Kristian Thorborg, fysioterapeut og professor ved Københavns Universitet og forskningsleder ved SORC-C, var oplægsholdere.

“Det er muligt at opnå op til 65 procent færre skader i hasemusklerne hos mandlige fodboldspillere med forebyggende træning. Det er påvist med FIFA 11+ programmet og Nordic hamstring øvelsen”, fortalte Lasse Ishøi.

Det ser ud til at være centralt for effekten, at den forebyggende træning implementeres på holdniveau og ikke kun blandt de spillere, der vurderes at være i høj risiko for skader.

“Forskningen tyder på, at vi ikke kan forudsige, hvem der er i størst risiko for muskelskader. Derfor er det afgørende, at hele holdet laver den forebyggende træning for at opnå effekten,” fortsatte han.

Skader i adduktorerne kan også forebygges. Man kan opnå cirka 40 procent reduceret risiko for lyskeskader ved at implementere FIFA 11+ programmet eller Copenhagen Adduction Exercise.

Forlængende øvelser har effekt

Forskerne har ud over forebyggelse også undersøgt, hvilken behandling der har effekt. Evidensen peger på, at excentrisk træning er et essentielt element i behandlingen af forstrækninger i musklen. Her træner musklen under forlængelse, og derved forberedes muskel-sene overgangen på det træk og den kraft, den udsættes for under sport, forklarede Kristian Thorborg. Under denne genoptræning er det okay, at atleten oplever en vis smerte.

“Forskningen peger på, at man bør tillade smerte under genoptræningen. Man anbefaler op til 4 ud af 10 på NRS smerteskalaen,” forklarede Lasse Ishøi.

Find tre træningsprogrammer anbefalet af Kristian Thorborgog Lasse Ishøi

Undersøg skadessituationen

Kristian Thorborg lagde vægt på, at genoptræningen skal ske gradvist, før atleten kan genoptage sin sport. Derudover skal fysioterapeuter være opmærksomme på, at atleten ofte vil have en frygt for at gentage den situation, hvor skaden skete.

“Jeg vil opfordre jer til at få atleten til at fortælle om og vise, hvordan skaden skete. Det giver vigtig information om, hvad I skal fokusere på i genoptræningen. Det sværeste for atleten vil ofte være at genoptage netop den bevægelse, som de blev skadet i,” fortæller Kristian Thorborg.

Træningen skal derfor rette sig mod de specifikke funktioner, herunder ledvinkler, kontraktionshastigheder og typer, som atleten kom til skade ved. Den bevægelse, som forårsagede skaden, skal genintroduceres under kontrollerede forhold.

Læs også artiklen: Atleterne blev hørt