Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et fysioterapeutisk behandlingsforløb af en bariatrisk patient under hospitalsindlæggelse

BARIATRI / Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan bariatriske patienter håndteres på sygehuset. Det viser et behandlingsforløb fra Roskilde sygehus med en kvinde på 275 kg indlagt med luftvejsproblemer. Det tværfaglige personale måtte udvikle nye teknikker til at træne mobilisering.<br/><i>Faglig artikel - kræver login</i>
Resumé
En 48-årig kvinde på 275 kg blev i 2009 indlagt på Roskilde Sygehus, og i den forbindelse får fysioterapien den opgave at mobilisere hende. Dette skaber en række udfordringer både til metode og etik, og det besluttes derfor at beskrive forløbet som en case, for at øge kendskabet til denne patientgruppe og de udfordringer den afføder blandt andre fysioterapeuter.
Del eller udskriv siden