Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Min arbejdsplads: Innovaid

Navn: Bente Mygind<br/>Alder: 53 år<br/>Arbejdsplads: INNOVAID/IKH Region Midt
Fysioterapeut Bente Mygind afprøver Happy Rehab på Freja i Børnehaven Lystryplund i Lystrup.

Hvordan kom du til Innovaid?
Egentlig er jeg ansat i Institut for Kommunikation og Handicap i Randers, og Innovaid køber mine timer af IKH. Jeg kom i kontakt med indehaveren af Innovaid, Martin Hjort, da hans søn med cerebral parese kom til behandling hos IKH hos en kollega. Martin Hjort fik ideen til et dynamisk ståsystem, som kunne gøre hans søns træning sjovere og bedre, og da han gerne ville have feedback på ideen og de første tegninger, begyndte vores samarbejde. Da han søgte og fik projektmidler til udvikling og afprøvning af hjælpemidlet, tog jeg kontakt til ham, fordi jeg syntes, at min lange erfaring på børneområdet kombineret med to diplommoduler i henholdsvis Videnskabsteori og Metode samt Faglig Vejledning og Supervision ville være et godt grundlag at køre projektet igennem på, ligesom det ville give mig en mulighed for faglig fordybelse . I dag er jeg så også involveret i salget, kører landet rundt for at afprøve systemet på konkrete børn og har for nylig stået på Innovaids stand på Rehab Messen.

Er der ikke et stort spring fra børnefysioterapeut til sælger?
Det har været spændende at få lov at sætte sit præg på udviklingen af hjælpemidler, og det har været en stor udfordring. Men det er ikke som sådan et stort spring. Man kan sige, at jeg er rykket tættere på pengene, men IKH sælger ydelser til kommunerne, og vi skal argumentere over for kommuner, institutioner og sagsbehandlere for hver eneste time, så det var i forvejen en købmandsbutik, jeg var i. Derfor er forskellen på det, jeg laver i dag, og det, jeg lavede tidligere, ikke så stor. Jeg skal stadig argumentere for noget, jeg mener, kan fremme børnenes udvikling. Den del af mit arbejde, der vedrører det at vejlede andre i at anvende systemet, ligner også meget det, jeg har gjort før.

Hvad består dine arbejdsopgaver i?
Som projektleder tager jeg mig af opsamling, koordination og vejledning af projektdeltagere og svarer på mails og telefonisk kontakt. Herudover virker jeg som fagkonsulent for udenlandske distributører, vejleder omkring opsætning til brugere og udarbejder undervisningsmateriale, skriver manualer afholder miniseminarer mv. En stor del af mit arbejde er afprøvning af Happy Rehab- systemet på aktuelle børn. Afprøvning foregår sammen med barnets fysioterapeut og eventuelt også forældrene. Afprøvningen starter med, at ståsystemet indstilles til barnet, og der oprettes en profil til barnet med indstilling af bevægeudslag og kraft over ankel- og knæled. Dernæst udvælges specifikke øvelser/spil, og de tilpasses barnet i forhold til sværhedsgrad og formål. Efterfølgende får barnet mulighed for at afprøve systemet i to uger.

Hvad er det bedste og det værste ved dit arbejde hos Innovaid?
Det bedste er, at jeg er med til at udvikle ny sundhedsteknologi, og det er altid utrolig dejligt og motiverende at se når det lykkes for børnene at koble bevægelser over ankel- og knæled til computerspillene. De synes, at det er sjovt - og sejt - at spille computerspil med benene. Hjælpemidler er et vigtigt element i handicappede børns behandling og hverdag. Det værste er køreturene.

Tror du det gør en forskel for indkøberne, at sælgeren er fysioterapeut?
Jeg oplever i hvert fald selv, når der kommer sælgere til mig, at det de siger, bliver mere troværdigt, når de er terapeuter. Man får mere at vide og kan stille en anden slags spørgsmål, så dialogen bliver mere faglig. Jeg synes, at vi som fysioterapeuter kan bidrage med vores faglige baggrund til udvikling af hjælpemidler og med ideer til anvendelsesmuligheder. Det er et spændende arbejdsfelt inden for fysioterapi.