Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ud af boksen

PRAKSIS / En klinik bygger nyt hus, men hvad skal der i det? Benefit i Hobro er næsten gået videnskabeligt til værks og har blandt andre inddraget Aalborg Universitet i processen.
Preben Weller tog første spadestik til den nye klinik i øsende regnvejr, men udsigterne til er lyse, mener han: ” Vi er ikke så langt endnu, at jeg kan sige, hvad der kommer ud af det – ud over, at det bliver noget godt”

Til marts næste år slår Benefit i Hobro dørene op til en splinterny klinik på 1422 m2, hvor to klinikker får fælles tag over hovedet efter at være fusioneret for to år siden. Flytningen åbner mulighed for mere end blot en udskiftning af brevpapiret, og overvejelserne har derfor været mange, fortæller klinikejer Preben Weller: ”Hvad skulle vi bygge? Hvem skulle vi henvende os til? Hvad skulle vi udbyde af tilbud, når rammerne ændrede sig og nye faciliteter skulle udnyttes?”

Det eneste, der var sikker var, at udviklingspotentialet lå uden for det klassiske sygesikringsregi.

Efter at alt det administrative er kommet på plads, har klinikken kunnet bruge de første tre måneder af 2012 på at arbejde målrettet med den værdimæssige del af fusionsprocessen og aflivningen af ”dem og os-tankegangen”.

”Vi arbejdede med vores kultur på klinikken, så vi kunne blive én virksomhed, bevæge os i samme retning, have det samme værdigrundlag at arbejde efter og i det hele taget kende hinanden og hinandens ønsker, ambitioner, kompetencer mv.”, fortæller Preben Weller.

Solution Camp
Næste fase var den, der skulle danne grundlag for nye idéer, og det er her Aalborg Universitet kommer ind i billedet med konceptet ”Solution Camp”, der er et gratis tilbud til virksomheder i Nordjylland.

I en Solution Camp stiller en virksomhed innovative opgaver til en tværfagligt sammensat gruppe af studerende. Som virksomhed får man adgang til universitetets viden gennem de studerendes kreative problemløsning og får nye vinkler på sine muligheder, og de studerende oplever at arbejde sammen på tværs af studieretninger for at løse et problem eller udvikle på et koncept.

Campen på Benefit blev afviklet i maj. Alle klinikkens medarbejdere, 8 studerende, to facilitorer fra Aalborg Universitet og otte personer fra Preben Wellers netværk deltog i campen, der skulle besvrae spørgsmålene: Hvordan skaber BeneFiT Hobro nye tilbud til private og virksomheder? Hvordan markedsfører BeneFiT Hobro sine tilbud?

”Det blev en rigtig sjov og kreativ dag”, fortæller Preben Weller. ”Mine netværkspersoner, som kom med vidt forskellig baggrund: landmand/kommunalpolitiker, ejendomsudvikler, forsikringsagent, salgschef, mellemleder, HK-medarbejder, arbejdsløs og en medarbejder fra Danske Fysioterapeuter, kunne give mange spændende input. Med en viden fra en helt anden verden end den fysioterapeutiske, kom der andre vinkler på idéerne, end hvis vi kun havde siddet med os selv. De studerende og medarbejderne fra AAU, var også rigtig gode og engagerede i dagens mange processer”.

Efter campen har en medarbejder fra universitetet valgt at følge projektet og deltager nu i møderne i klinikkens udviklingsgruppe, der består af tre medarbejdere foruden Preben Weller selv, klinikkens souschef samt den virksomhedskonsulent, klinikken i forbindelse med processen har ansat i 15 timer pr. uge. Opgaven for gruppen bliver at tage de flere end 100 ideer, der kom ud af kampen, og vælge de bedste ud til videre bearbejdning.

”Vi er ikke så langt endnu, at jeg kan sige, hvad der kommer ud af det – ud over, at det bliver noget godt”, lover Preben Weller. ”Vores opgave er nu at arbejde os ind på 2-4 konkrete projekter, som skal være klar til næste forår, så vi straks kan benytte vores nye rammer, når det nye hus er færdigt”.

De mange gode idéer deler klinikken gerne med andre, i første omgang de 14 klinikker i BeneFiT-netværket. Men ud over de konkrete ideer, har klinikken også gjort sig så mange erfaringer udi fusionsproces og virksomhedsudvikling, at det er en ydelse, de kan sælge ud af – i første omgang til en enkelt klinik, der står foran udfordring, og som derfor har valgt at købe timer i Benefit Hobro til udvikling af deres organisation.

Læs mere om Solution Camp