Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Folkemødet på Bornholm

LEDER / Bornholmerhaner og træskulpturer af ministre, men også sunhedspolitiske debatter og netværk. Tina Lambrecht beretter fra folkemødet på Allinge.

De var der alle sammen; forhenværende og nuværende ministre, folketingsmedlemmer og borgmestre, arbejdsgiverrepræsentanter og fagforeningsformænd samt et væld af interesseorganisationer med hver deres gode sager og lysten til at diskutere.

Derfor var Danske Fysioterapeuter selvfølgelig også til stede på Folkemødet på Bornholm for at sætte fokus på genoptræning, fysioterapi til mennesker med psykiske lidelser og beskæftigelse for fysioterapeuter på det private sundhedsmarked. Her var Landbrug & Fødevarer, som havde fået tv-kokken Adam Price til at vise, hvad man stiller op i køkkenet med en bornholmerhane og en bakke jordbær. Her var elever fra den lokale produktionsskole, der huggede træskulpturer af udvalgte ministre, som de efterfølgende håbede at få i tale. Her var sundhedsfaglige organisationer med en perlerække af arrangementer om forebyggelse, sundhedsfremme, telemedicin, psykiatri og prioritering i sundhedsvæsenet.

Og heldigvis også en hel del bornholmere, som havde fundet vej til de mange telte, boder og udendørsarrangementer, som Folkemødet kunne byde på.

I fire dage midt i juni var Allinge på Bornholm det vigtigste politiske mødested i landet. I løbet af de fire dage fik de omkring 32.000 besøgende mulighed for at deltage i mere end 700 arrangementer. Ifølge idemanden til Folkemødet, Bertel Haarder, en slags politisk ølejr, hvor partier, organisationer og grupper har mulighed for at udveksle tanker og ideer.

Formålet med Folkemødet er netop at give deltagerne mulighed for at mødes og tage en politisk debat i uformelle rammer. Her er deltagerne afslappet klædt, og den formelle tone smeltet væk i solen. Så det er helt naturligt at møde en minister på cykel i skjorteærmer og falde i snak med nogle af de mange politikere og organisationsfolk, der er til stede.

Den nemme og lige adgang oplevede jeg blandt andet ved en debat om psykiatri, hvor alle partiernes sundhedsordførere var linet op. Her var gode muligheder for at stille spørgsmål om fysioterapi og psykiatri og efterfølgende tale med nogle af deltagerne i panelet. Netop muligheden for at kunne tage den slags dialog og knytte kontakter er den vigtigste grund til, at jeg og andre repræsentanter fra Danske Fysioterapeuter var til stede på Folkemødet.

Hvis vi skal sikre, at politikere, meningsdannere og organisationsfolk ved, hvilken gavn borgerne kan have af fysioterapi, skal vi passe og pleje vores netværk. Så de talrige kontakter, vi har fået med hjem fra Allinge, vil vi selvfølgelig arbejde videre med i de fælles bestræbelser på at skabe mere sundhed for borgerne og flere job til fysioterapeuter. Det gælder både, når jeg som konstitueret formand går i byen på vegne af foreningen, og når regionsformænd og medlemmer af regionsbestyrelserne laver politisk interessevaretagelse i regioner og kommuner.

Og planen er for øvrigt at deltage i Folkemødet igen i 2013.

Tina Lambrecht
Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter