Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder / Brug for de kreative løsninger

Der skal stadig skabes udvikling og resultater i krisetider, men det kræver kreativitet på begge sider af forhandlingsbordet.

1200 tillidsrepræsentanter var samlet til Sundhedskartellets kick off-konference i Odense den 20. april. Det blev dog ikke til det store kick, men snarere en alvorlig snak om udfordringerne ved de kommende forhandlinger om en ny overenskomst på det offentlige arbejdsmarked.

Sagen er jo, som det også kan læses i dagspressen, at der mangler penge i statskassen, og at vi på grund af reguleringsordningen, der tilpasser udviklingen i de offentlige lønninger til udviklingen på det private arbejdsmarked, allerede skylder 1,4 procent, når vi begynder forhandlingerne. Derfor er det et ganske andet udgangspunkt vi har denne gang i forhold til forhandlingerne i 2008. Men det betyder ikke, at vi skal rammes af mismod eller give op på forhånd. Muligheder og løsninger i en økonomisk krisetid er bare nogle andre, og det skal vi være klar over, når vi drøfter, hvilke krav vi skal stille ved OK11.

I Sundhedskartellet holder vi stadig fast i ligelønsstrategien. Kvinder på det offentlige arbejdsmarked skal belønnes i samme grad som mænd på det private arbejdsmarked for deres uddannelse og kompetencer, og syge børn og barsel skal ikke diskriminere kvinderne på lønnen. Lønkommissionen afslutter sit arbejde ved udgangen af maj. Kommissionens rapport er et vigtigt dokument i bestræbelserne for at opnå ligeløn. Men vi må samtidig se i øjnene, at lønkommissionens anbefalinger og de kommende lønforhandlinger ikke med et snuptag kan løse ligelønsproblemet.

I en tid, hvor det er nulvækst og besparelser, der står på dagsordenen i sundhedsvæsenet, er der brug for kreativitet. Det gælder såvel for os på arbejdstagerside som for vores modpart på arbejdsgiverside. Vi har alle brug for, at der også i økonomiske vanskelige tider skabes udvikling og resultater, der giver arbejdsglæde, attraktive arbejdspladser og kvalitet i ydelserne. Vi skal finde de gode løsninger, der kan gøre en forskel i hverdagen, men som måske ikke koster en krig.

OK11 skal handle om stærke og kompetente medarbejdere i en sammenhængende sundhedssektor. Fysioterapeuter er nøglespillere i et moderne sundhedsvæsen. Og der er mere end nogen sinde brug for vores kompetencer, efterhånden som borgernes alder, sundheds- og sygdomsbillede ændrer sig, og sundhedsvæsenet bliver mere og mere komplekst.

Danske Fysioterapeuter har sammen med Sundhedskartellet udarbejdet et debatoplæg med tre hovedtemaer: Løn til hele livet, faglig og professionsrettet udvikling samt det gode arbejdsliv. Temaerne skal både give inspiration til de kommende drøftelser af kravene og afstikke retningen for de områder, vi ønsker at bringe i spil i forhandlingerne. Du kan læse oplægget og deltage i debatten på fysio.dk. Så opfordringen til alle jer fysioterapeuter på det offentlige område er; medvirk til en idérig og kreativ debat om, hvordan vi kan skabe udvikling og arbejdsglæde i en tid med økonomisk lavvande. God debat.

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter