Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hvordan opfanger vi smertesignaler hos børn uden sprog?

Fysioterapeutens opgave er at udvikle følsomhed og respekt for det, som barnet kommunikerer
Indlevelse og bestræbelser på at være fuldt og helt til stede i aktiviteterne med børnene er en forudsætning for at forstå barnets nonverbale kommunikation.