Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det er også et spørgsmål om etik

Fysioterapeuten har bedt Jeanette Præstegaard og Rie Wium behandle nogle af de centrale etiske dilemmaer, som rejses i artiklen ”Hvor går smertegrænsen”
Hvad skal veje tungest? Hensynet til at gøre godt for barnet eller hensynet til ikke at skade barnet, spørger Rie Wium og Jeanette Præstegaard i artiklen.