Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Alle skal på kursus

For terapeuterne i Akutafdelingens Ergo- og Fysioterapi på Regionshospitalet i Viborg har Akutuddannelsen været en vigtig brik i bestræbelserne på at finde sig til fagligt rette i en ny virkelighed, hvor forandringerne ikke kun er af organisatorisk art fortæller ledende terapeut Poul Schmidt.

”Det har været en meget stor forandring for terapeuterne ikke at være forankret i en central terapi og i stedet blive ansat direkte i Akutafdelingen. For fysioterapeuterne har udfordringerne blandt andet været, at vi gennem mange år har specialiseret os med afsæt i de lægefaglige specialer, og hvordan kunne vi forsætte den udvikling i et område, som ikke er et anerkendt lægefagligt speciale?”

En del af løsningen blev at sende i første omgang to fysioterapeuter på Akutuddannelsen for at opnå mere viden om den akut syge patient, fortæller Poul Schmidt.

”Terapeuter, læger og sygeplejersker er enige om, at uddannelsesforløbet har styrket den terapeutiske indsats på Akutafdelingen og derved har været medvirkende til at forbedre patientforløbene. Erfaringerne har været så gode, at Akutafdelingen har prioriteret, at alle fysio- og ergoterapeuter i løbet af dette efterår skal på et 4 dages ”Akut-kursus, så alle opnår basal viden om den akut syge patient, hvilket også er relevant i forhold til, at hovedparten af de indlagte patienter på specialafdelinger er kritisk syge. Samtidig er det forsat et strategisk indsatsområde, at flere gennemgår Akutuddannelsen i løbet af de næste år”.