Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Effekt på alle parametre

Der er potentiale for at nedbringe ventetiden på skadestuen ved at lade fysioterapeuter overtage lægefaglige opgaver. Sådan lyder konklusionen på et projekt fra Hospitalsenheden Horsens.

På Hospitalsenheden i Horsens har et projekt netop bekræftet, at terapeuter kan bidrage til en effektivisering af arbejdet i skadestuen, både hvad angår kvalitet og ressourceudnyttelse.

I projektet har fysioterapeuter overtaget lægefaglige opgaver i forhold til undersøgelser, diagnostik og behandling af patienter med lettere skader samt bidraget med monofaglige kernekompetencer så som vurdering af mobilitet og behovet for genoptræningsplan, anlæggelse af ortoser og bandager samt vejledning i rehabilitering.

Indsatsen er evalueret i forhold til ventetid, patienttilfredshed, undgåede indlæggelser og opfyldelse af patienternes retskrav om vurdering af behovet for en genoptræningsplan, og den fysioterapeutiske indsats havde effekt på alle parametre.

Potentialet ikke udnyttet fuldt ud

I projektperioden har fysioterapeuter været tilknyttet skadestuen 33 timer om ugen, fordelt på 6 dage. Fysioterapeuterne var til stede i afdelingen mandag 13-20, tirsdag-fredag kl. 15-20 samt søndag kl. 14-20., og tidspunkterne var fastlagt ud fra, hvornår der statistisk set kommer flest patienter, der som udgangspunkt kan undersøges, vurdere og behandles selvstændigt af fysioterapeuter. Det vil sige bløddelsskader og mindre frakturer, der skal behandles konservativt, og ikke skal gipses.

Data viser, at i det tidsrum, hvor der var fysioterapeuter til stede, kunne 36,1 procent af det samlede antal skader potentielt varetages selvstændigt af en fysioterapeut, mens potentialet ville være endnu større (38,7 procent), hvis der var fysioterapeuter til stede fra kl. 10.

Projektet viser dog også, at potentialet for nedbringelse af ventetiden ikke er udnyttet fuldt ud. Det skyldes blandt andet, at der er få behandlingsrum til rådighed, og at patienter, der ellers kunne være blevet afsluttet hurtigt af en fysioterapeut, derfor har måttet vente i kø, indtil der blev et ledigt lokale.

Projektet har desuden vist, at patientens ret til vurdering af genoptræningsbehov sikres, når der er en fysioterapeut til stede. Således har 89,8 procent af alle patienter set af fysioterapeuter fået vurderet deres genoptræningsbehov.

Alle patienter, der selvstændigt blev behandlet af fysioterapeuter, udtrykte høj tilfredshed og fremhævede god kommunikation, grundig undersøgelse og vejledning samt tryghed i udskrivelsen som vigtige elementer i mødet med terapeuterne.

Er kun begyndelsen

”Resultaterne underbygger det, vi antog i forvejen”, siger afdelingsterapeut og projektleder Mikael Elsborg.

Selvom projektet er lukket ned nu, er han ikke i tvivl om, at de indhentede erfaringer kun er begyndelsen, og at fysioterapeuters tilstedeværelse på skadestuen vil udvikle sig til at være en naturlig del af en hensigtsmæssig drift, ligesom opgaverne vil udvikle sig undervejs. 

”I projektet kunne vi henvise til røntgen og nåede ikke frem til også at vurdere røntgenbilleder, men jeg er overbevist om, at det er den vej, det går. Og at fysioterapeuter for eksempel ikke gipser er udelukkende et spørgsmål om historik og kultur, men det vil helt sikkert være den måde, det udvikler sig på. Når kendskabet er stærkt nok, er tiden moden, og jeg er sikker på, at det vil udvikle sig meget langt. Vi kan rigtig meget, særligt hvad angår undersøgelse og behandling af akutte skader i bevægeapparatet. Her kan vi både selvstændigt og i samarbejde med læger og sygeplejersker klart kvalificere patientforløbene”, mener Mikael Elsborg.

”Projektet har været en stor succes, synes vi selv. Det har fået dimensionen at vurdere behovet for en genoptræningsplan med, hvilket kun sker, når der er terapeuter til stede. Og vi er suveræne, når vi taler prognose. Vi kan tale med patienterne om tilbagevenden til arbejde og sport på en helt anden måde, end de er vant til. Beskeden ”du har ikke noget brud, du må gerne tage hjem”, efterlader dem jo med en masse spørgsmål om hvad så?”.

Projektet stoppede den 1. marts, og hvor det ender, tør Mikael Elsborg ikke spå om. ”Region Midtjylland skal spare, og der er forskellige interesser og prioriteringer, men vi står klar”, forsikrer han.