Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Det har givet resultater

Formand Tina Lambrecht reflekterer over de udfordringer praktiserende fysioterapeuter er stødt på i forbindelse med behandling af patienter med en privat sundhedsforsikring.

Administrativt bøvl, urimelige dokumentationskrav og forsikringsselskaber, der blander sig i, hvordan behandlingen af patienterne tilrettelægges. Det har for mange praktiserende fysioterapeuter været prisen for at behandle patienter med en privat sundhedsforsikring.

Ud over besværet og bøvlet, har en del af sundhedsforsikringerne endvidere givet praktiserede fysioterapeuter uden ydernummer dårligere betingelser for at behandle patienterne. Mange af forsikringerne baserer sig på tilskuddet fra det offentlige. Det betyder, at patienten enten er tvunget til at vælge en klinik med ydernummer for at få glæde af forsikringen, eller også skal den praktiserende uden ydernummer behandle til et honorar, der ikke overstiger patientandelen, for at være konkurrencedygtig.
 
Det er absolut ikke holdbart. Derfor besluttede vi i hovedbestyrelsen for halvandet år siden at arbejde målrettet for at få løst problemerne, og selvom vi endnu ikke er i mål, er vi godt på vej.

I første omgang stillede vi mere præcise krav til forsikringsselskaberne. Eksempelvis at det er fysioterapeuten, der bestemmer behandlingen, at forsikringspatienterne ikke må komme forrest i køen, og at forsikringerne ikke må stille sig i vejen for at fysioterapeuten kan bruge alle ydelserne i praksisoverenskomsten.  I alt beskrev vi syv principper for samarbejdet, som vi præsenterede for forsikringsselskaberne.
 
Det har givet resultater. Mange selskaber, eksempelvis Falck Healthcare. Sundhedsdoktor og GF Forsikring, har valgt at ændre praksis i overensstemmelse med vores ønsker. Mest vidtgående er dog den nye praksis hos Skandia, hvor patienter med en sundhedsforsikring siden årsskiftet frit har kunnet vælge, hvilken fysioterapeut de vil benytte. Hvis det er en praktiserende uden ydernummer, betaler forsikringen for hele behandlingen. Det giver lige konkurrencevilkår for alle praktiserende.
 
Senest har sygeforsikringen ”danmark” besluttet, at deres medlemmer fra årsskiftet kan få tilskud til fysioterapi uden lægehenvisning. Det gør livet lettere for såvel patienter som fysioterapeuter. Og så er det helt i overensstemmelse med Danske Fysioterapeuters politiske mål om, at der skal være direkte adgang til fysioterapi. Derfor håber jeg også, at det kan få forsikringsselskaberne til at stoppe med at forlange lægehenvisning. Det vil være det budskab, som vi i den kommende tid vil præsentere for selskaberne.
 
Der er stadig administrative byrder, som bør lettes, ikke fuld ligestilling mellem fysioterapeuter med og uden ydernummer og selskaber, som endnu ikke følger de syv principper for samarbejdet. Det vil vi selvfølgelig fortsat arbejde på at få løst.

Og så er det ikke nogen hemmelighed, at jeg mener, at forsikringsselskaberne spekulerer i det offentlige tilskud og på den måde bruger af økonomirammen for speciale 51. Stod det til mig, blev selskaberne pålagt at betale for hele behandlingen og ikke kun for den del, der ikke er tilskud til. Et skridt på vejen kan være at få selskaberne til at betale større andele af regningen i de tilfælde, hvor patienten både har en privat sundhedsforsikring og er medlem af ”danmark”. Det er endnu et punkt, som vi vil tage med rundt, når vi mødes med forsikringsselskaberne.

Citat: Hvis det er en praktiserende uden ydernummer, betaler forsikringen for hele behandlingen. Det give lige konkurrencevilkår for alle praktiserende.

 

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter