Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Komplekst regionalt smertesyndrom

Komplekst regionalt smertesyndrom opstår efter traume, fraktur, apopleksi eller operation. Symptomerne omfatter blandt andet trofiske forandringer og ledstivhed i fingrene som følge af smerter eller dystoni med fleksionskontraktur. Foto: Alex Tran

RESUMÉ: CRPS er en multifaktoriel og kompleks smertetilstand, som kan opstå efter et mindre traume eller en operation. Patienten er hårdt ramt på livskvalitet og funktionsevne og har behov for kvalificerede og tværfaglige interventioner. Patienten har brug for at møde terapeuter, som er opdaterede med specialviden om smerter, så information, undervisning og behandling kan kommunikeres på et kompetent niveau. Forudgående undervisning skal ruste patienten til at kunne arbejde med en strategisk konfrontation af de smerter, som uvilkårligt vil være en del af rehabiliteringsprocessen. Principper for gradueret fysisk aktivering, smerteeksponering og mestringsstrategier er vigtige elementer i denne proces, så forværring, inaktivitet og fear-avoidance undgås. Artiklen bidrager med viden og overblik, som kan medvirke til strukturerede og systematiske rehabiliteringsforløb for patienter med CRPS.