Årlig lederkonference

Bliv inspireret og udfordret af førende ledelsesforskere og eksperter på aktuelle temaer inden for ledelse, organisations- og forretningsudvikling på vores årlige lederkonference.

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen inviterer en gang om året til lederkonference. Her kan du møde lederkollegaer fra hele landet og opleve et stærkt program, hvor du får de nyeste perspektiver og inspiration om morgendagens ledelse.

Næste lederkonference holdes foråret 2024.

Danske Fysioterapeuters Lederråd er med til at definere emnerne på lederkonferencen.

Rådet består af medlemmer med ledelsesansvar på tværs af sektorer, og det rådgiver og inspirerer hovedbestyrelsen om visioner for fremtidens fysioterapi og ledelse af fysioterapi.

Se også

Alle aktuelle kurser og konferencer