Din løn og dine vilkår som offentlig leder

Som leder i det offentlige er du ligesom alle andre sikret gennem overenskomsterne. Men både din løn og en række andre vilkår er mere fleksible og forskelligartede. Som leder bør du altid bruge Danske Fysioterapeuter som din sparringpartner, når dine vilkår aftales eller ændres.

Få rådgivning

Danske Fysioterapeuter kan vejlede dig om, hvordan din ansættelse skal sættes sammen, så den matcher det niveau, som i øvrigt er gældende for andre ledere på dit niveau.

Som kommunal leder kan du orientere dig om dine lønvilkår her:

Løn i en kommune

Som regional leder kan du orientere dig om dine lønvilkår her:

Løn i en region

En ansættelse er mere end løn. Det handler jo også om de rammer, du arbejder under.

Har du spørgsmål om arbejdstid som leder, som dine ferierettigheder, om sygdom, barsel og seniordninger, kan du læse mere her:

Arbejdsvilkår

Kontakt os

Har du brug for personlig sparring og rådgivning, så kontakt os.