Efteruddannelse

Fysioterapi er en profession, hvor efteruddannelse fylder meget, og efteruddannelsesmulighederne er heldigvis mange.

Efteruddannelse er en fælles betegnelse for konferencer, temadage eller kurser, der kan strække sig fra en halv dag til flere uger og i nogle tilfælde over år. 

Danske Fysioterapeuters efteruddannelsestilbud

Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber under Danske Fysioterapeuter udvikler og afholder efteruddannelseskurser for medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Kursuskalender med kurser udbudt af Danske Fysioterapeuter samt de faglige selskaber

Diplomuddannelser

Derudover udbyder professionshøjskolerne diplomuddannelser (og også temadage og kurser), som kan ses under hver enkelt professionshøjskole.

Diplomuddannelser er opbygget som fleksible deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Det er også muligt bare at tage et enkelt modul. En fuld diplomuddannelse svarer til 60 ECTS-point og består af nogle obligatoriske moduler, nogle valgfri moduler samt et afgangsprojekt.

Gå til oversigten over professionshøjskolerne, der udbyder diplomuddannelser

Læs om ECTS point på Uddannelses og Forskningsministeriets hjemmeside

Andre muligheder for efteruddannelse

Mange af de store arbejdspladser har en uddannelsesafdeling, som kan tilbyde mono- eller tværfaglige kurser. Desuden findes der er en række private udbydere, som tilbyder mono- eller tværfaglige efteruddannelseskurser.

Se kursusannoncer fra private kursusudbydere