Danske Fysioterapeuters efteruddannelse

På Danske Fysioterapeuters efteruddannelseskurser har koblingen mellem teori og klinisk praksis høj prioritet.

Danske Fysioterapeuters efteruddannelseskurser henvender sig til Danske Fysioterapeuters medlemmer, som ønsker faglig opdatering, udvikling af faget eller karriereskift. Kurserne er af varierende længde – fra temadage på én dag til længerevarende kurser over tre uger.

Danske Fysioterapeuter har mange års erfaring med udvikling af efteruddannelse og har opbygget et stort netværk af meget kompetente forskere og undervisere. Det tilstræbes, at der på alle kurser redegøres for den nyeste udvikling inden for det enkelte område og at evidensbegrebet foldes ud. Koblingen mellem teori og anvendelse af teori og forskning i den kliniske praksis har en høj prioritet på alle kurser.

Udvikling af nye kurser

Danske Fysioterapeuter har følgende afsæt for udvikling af kurser:
 
  • Evidens og ny viden, der har betydning for klinisk praksis
  • Nye opgaver som følge af fx organisatoriske forandringer
  • Udvikling af nye fysioterapeutiske arbejdsområder

Overføring af viden

Hvordan lærer kursisterne bedst, og hvordan kan man anvende det, man har lært på et kursus? På kurserne tilstræbes en meget høj deltageraktivitet, mulighed for refleksion og drøftelser med kolleger, og selv meget korte kurser er som regel opdelt i mindst to moduler. Dermed bliver det muligt for kursisten at arbejde med det lærte i den mellemliggende periode. Den nye viden giver ofte anledning til nye spørgsmål, som så giver afsæt for drøftelser på næste modul.  
Nogle kurser giver ECTS-point.

For at sikre den højest mulige kvalitet i udbuddet af efteruddannelser har Danske Fysioterapeuter udarbejdet en kvalitetsstandard, som de faglige kurser og temadage fremover skal leve op til.

Alle kurser skal have en høj faglig standard, benytte højt kvalificerede undervisere, ligesom de skal fremme læringen hos kursisten og - ikke mindst - udbydes til en fornuftig pris. Derfor har Danske Fysioterapeuter udarbejdet en detaljeret kvalitetsstandard, som alle kurser og temadage skal leve op til.

Alle kursusbeskrivelser er beskrevet med læringsmål, så man som kursist på forhånd ved hvilke mål, der er stillet for undervisningen, samt hvilke kompetencer man får gennem kurset.

Alle kurserne vil blive ECTS-vurderet, og de kurser, der overstiger en samlet arbejdsbelastning på 28 timer, får tildelt ECTS-point.

For at understøtte at den nye viden bliver implementeret på arbejdspladsen, opfordrer Danske Fysioterapeuter til, at flere fra samme arbejdsplads deltager på faglig efteruddannelse på det samme kursus. Studerende kan deltage på temadage for 500 kr. pr. dag.

De fleste kurser er opdelt i moduler, så man får mulighed for at afprøve det, man har lært, i den mellemliggende periode.

Danske Fysioterapeuters kvalitetsstandard for kurser

Del eller udskriv siden