Kursus

Uddannelse til ridefysioterapeut 2024

Vil du behandle børn og voksne med neurologiske lidelser med ridefysioterapi? Så er uddannelsen som ridefysioterapeut måske noget for dig!

Om uddannelsen

Ridefysioterapi er en fysioterapeutisk metode, hvor heste indgår som behandlingsredskab.

Effekten af ridefysioterapi ses særligt på nedsat balance, nedsat gangfunktion og koordination, spasticitet, nedsat ligevægtsfornemmelse o.a.

Ridefysioterapi kan desuden anvendes til sansemotorisk og psykomotorisk træning samt til kontrakturforebyggelse og -behandling.

Ridefysioterapi udføres efter lægehenvisning og foregår som holdtræning på rideskoler og rideklubber, der er godkendte af regionen/kommunen.

For at kunne blive godkendt til at praktisere ridefysioterapi med tilskud fra sygesikringen, er det et krav, at nye ridefysioterapeuter gennemfører den af Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn godkendte videreuddannelse i ridefysioterapi.

Du skal have gennemført uddannelsen for at kunne varetage ridefysioterapi i henhold til Overenskomst om ridefysioterapi.

Mål

Målet med uddannelsen er at uddanne fysioterapeuter til fagligt og patientsikkert at kunne varetage ridefysioterapi, herunder kunne vurdere indikationer / kontraindikationer for ridefysioterapi for relevante diagnoser og sætte mål for den ridefysioterapeutiske behandling til børn og voksne med neurologiske lidelser og andre udvalgte lidelser.

Se læringsmål her

Undervisning

Undervisningen foregår som vekslen mellem teori og praksis, herunder praktiske øvelser og demonstrationer af både børn og voksne patienter.

Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen ved teoretiske oplæg, ved praktiske øvelser og ved patientdemonstrationerne.

Praktik

Imellem modul 1 og 2 skal deltageren i praktikforløb hos nogle ridefysioterapeuter i i alt 30 timer.

Praktikforløbet skal effektueres på to eller flere ridesteder og skal foregå samme ugedag, så samme patienter kan følges.

I praktikken skal der arbejdes med målsætning for den ridefysioterapeutiske behandling.

Ridefysioterapeuterne/praktikstederne skal opfylde de opstillede krav.

Praktikstederne må ikke være på steder, hvor deltageren allerede er tilknyttet som hjælper, har egen hest stående eller lignende.

Deltageren skal selv tage kontakt og aftale praktik med ridefysioterapeuter/praktiksteder inden opstart på uddannelsen, evt. på baggrund af liste med forslag til praktiksteder, som deltageren modtager inden start på uddannelsen.

Afsluttende skriftlig opgave

Uddannelsen afsluttes med aflevering af en udvidet journal, hvor du skal præsentere baggrundsviden fra uddannelsen, målsætning for den ridefysioterapeutiske behandling, evidens, best practice plus et teoretisk fund, samt normen for journalføring for ridefysioterapi i henhold til akkrediteringsstandarder.

Opgaven skal afleveres senest et halvt år efter modul 2's afslutning.
Herefter er det ikke længere muligt at færdiggøre uddannelsen.

Målgruppe

Fysioterapeuter, der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, og ønsker at uddanne sig til ridefysioterapeut.

Forberedelse

Du skal forberede dig inden start på uddannelsen.

Vi forventer, at du sætter dig omhyggeligt ind i det fremsendte kursusmateriale og litteratur, herunder, at du gennemser en række videoer med patientdemonstrationer og demonstrationer af hesten.   

Dette vil sikre, at vi på undervisningsdagene kan fokusere på den konkrete praktiske patienthåndtering, sikkerhed omkring behandlingen og evaluering af indsatsen.

E-learning

Du skal gennemføre E-learning kursus om journalføring inden du skriver din afsluttende opgave.

Varighed

Undervisningen foregår på Korphus i Maribo, over 4 dage, fordelt på 2 moduler, med ca. 2. måneders mellemrum. Herudover indgår 30 timers praktik imellem de 2 moduler.

Tidsforbrug

Du skal regne med at anvende ca. 60 timer til forberedelse og afsluttende opgave.
Selve kurset, inkl. praktik, er på 80 timer.

Betingelse for afholdelse

Uddannelsen gennemføres under forudsætning af, at der er minimum 10 betalende deltagere tilmeldt 3 måneder før afholdelse af modul 1.

Tilmeldingen er bindende

Når tilmeldingsfristen nåes, er tilmeldingen bindende.

Kursusafgift

Kursusafgiften, der er inkl. forplejning, skal betales senest ved tilmeldingsfristen.

Overnatning (ekskl.)

Kurset er ekskl. overnatning. Deltagere skal selv booke og betale overnatning.

Det er muligt at overnatte billigt på Skelstrupgård Bed og Breakfast og i hytter på Maribo Sø Camping.

Kursusbevis

Når begge moduler, alle 30 timers praktik og e-learning kursus om journalføring er gennemført, samt skriftlig opgave er afleveret og bestået, bliver du godkendt som ridefysioterapeut og får tilsendt kursusbevis for uddannelsen.

Uddannelsen skal være afsluttet senest et halvt år efter modul 2's afslutning for at være gældende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kursusleder Kiki Boserup på e-mail kiki@korphus.dk.

 

Rådgivning, regler, overenskomst og aftaler

Læs mere om ridefysioterapi her

Samarbejde

Uddannelsen udbydes af Danske Fysioterapeuter og er tilrettelagt i samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og Fraktionen af Ridefysioterapeuter

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656
Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647