Hvordan søger du om godkendelse?

Du skal indsamle dokumentation og skrive en motiveret ansøgning for at søge om godkendelse til certificeret kliniker eller specialist. Der er ansøgningsfrist to gange om året. Læs om ansøgningsproceduren her.

Inden du ansøger, opfordrer vi til, at du orienterer dig i manualen for specialiseringsmodellen.

Hent manual for specialiseringsmodellen

Når du søger om godkendelse til certificeret kliniker eller specialist, skal du leve op til en række krav.

For at blive godkendt certificeret kliniker skal du:

 • Være autoriseret fysioterapeut
 • Være medlem af et fagligt selskab
 • Være medlem af Danske Fysioterapeuter
 • Have 3 års klinisk praksis inden for specialet
 • Have relevant efteruddannelse, min. 40 ECTS
 • Have superviseret praksis svarende til min. 20 timer

For at blive godkendt specialist skal du:

 • Opfylde ovenstående krav til at blive certificeret kliniker
 • Have en relevant master- eller kandidatuddannelse, min. 60 ECTS
 • Have superviseret praksis svarende til min. 30 timer

Læs mere om kravene

Se kravene til supervision

Sådan sender du din ansøgning

Du kan søge om godkendelse ved at udfylde et af de to ansøgningsskemaer nedenfor. Det er muligt at ansøge to gange om året:

 • 1. marts
 • 1. september

Udover selve ansøgningsskemaet skal du indsende dokumentation på, at du opfylder kravene ovenfor.

Du skal sende din ansøgning med materialet til kontakt@dsfys.dk

Dansk Selskab for Fysioterapis specialiseringsråd vil behandle din ansøgning i løbet af et par måneder. Du vil modtage svar på din ansøgning inden for tre måneder.

Ansøgning om godkendelse til niveau 1 – certificeret kliniker

Ansøgning om godkendelse til niveau 2 - specialist

Dokumentation

Du skal indsamle og indsende den nødvendige dokumentation for specialerelevant efteruddannelse og klinisk praksis med et af de to ansøgningsskemaer.

Du kan dokumentere supervisionen ved at indsende en oversigt over dine supervisionstimer, hvor det også fremgår, hvilke former for supervision du har fået, og hvem der har været supervisor.

Det er muligt, men ikke et krav, at bruge blanketten nedenfor til at dokumentere supervision, svarende til hvad der er angivet i ansøgningen. Er blanketten korrekt udfyldt, er du sikker på, at din supervision er tilstrækkelig dokumenteret. Der udfyldes én blanket for hvert supervisionsforløb.

Blanket til dokumentation af supervision

Godkendelse gælder i syv år

En godkendelse på hvert af de to niveauer gælder i syv år, hvorefter du skal søge om fornyet godkendelse i specialiseringsrådet.

Se kravene til fornyet godkendelse 

Del eller udskriv artiklen