Udmeldelse

Du kan melde dig ud af Danske Fysioterapeuter med 1 måneds varsel til et kvartal.

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse kan ikke ske pr. telefon. Du kan logge ind og ændre din medlemsstatus på siden 'Mit medlemskab'.

Gå til 'Mit medlemskab' og skift medlemsstatus (kræver log ind)

Alternativt kan du sende en mail til medlem@fysio.dk

Du kan melde dig ud med en måneds varsel til næste kvartal

Det vil sige, at du kun kan melde dig ud pr. den 1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10, OG at vi skal have din udmeldelse senest en måned før den dato, du melder dig ud fra.

Indtil din udmeldelse træder i kraft, skal du betale kontingent. Du kan i denne periode naturligvis benytte foreningens medlemsydelser, ligesom du vil modtage Fysioterapeuten.

Da dit emblem er foreningens ejendom (jvf. lovene §5, stk. 8), bedes du returnere det til Danske Fysioterapeuter.

Stopper du på uddannelsen, skal du også selv huske at melde dig ud af Danske Fysioterapeuter, da vi ikke får automatisk besked.

Med en udmeldelse mister du alle dine medlemsrettigheder 

Når din udmeldelse er trådt i kraft, mister du alle de medlemsrettigheder og medlemsfordele, som du hidtil har haft adgang til.

Det vil sige, at du:

  • Ikke kan få rådgivning fra Danske Fysioterapeuter i forbindelse med fyring eller ved forhandling af kontraktvilkår
  • Ikke længere kan deltage på kurser og konferencer udbudt af Danske Fysioterapeuter
  • Ikke har adgang til vores faglige rådgivning og vejledning om sundhedsjura
  • Ikke kan logge ind på fysio.dk og f.eks. benytte måleredskaber og lønberegner, læse faglige artikler og se stillingsannoncer 
  • Ikke modtager fagbladet Fysioterapeuten
  • Ikke kan være medlem af faglige selskaber eller fraktioner
  • Ikke får adgang til foreningens bograbatter og andre økonomiske medlemsfordele som fx billig erhvervsansvarsforsikring
  • Ikke kan søge penge fra foreningens fonde
  • Ikke kan komme i betragtning som modtager af foreningens priser

Kontakt

Kontakt medlemsadministrationen