Udmeldelse

Du kan melde dig ud af Danske Fysioterapeuter med 1 måneds varsel til et kvartal.

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse kan ikke ske pr. telefon. Du kan logge ind og klikke på dit navn og derefter vælge "Mine medlemsoplysninger". Så vælger du "Udmeldelse" under "Medlemsstatus".

Gå til "Mine oplysninger" (hvis du allerede er logget ind)

Alternativt kan du sende en mail til medlem@fysio.dk

Du kan melde dig ud med en måneds varsel til næste kvartal

Det vil sige, at du kun kan melde dig ud pr. den 1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10, OG at vi skal have din udmeldelse senest en måned før den dato, du melder dig ud fra.

Indtil din udmeldelse træder i kraft, skal du betale kontingent. Du kan i denne periode naturligvis benytte foreningens medlemsydelser, ligesom du vil modtage Fysioterapeuten.

Da dit emblem er foreningens ejendom (jvf. lovene §5, stk. 8), bedes du returnere det til Danske Fysioterapeuter.

Stopper du på uddannelsen, skal du også selv huske at melde dig ud af Danske Fysioterapeuter, da vi ikke får automatisk besked

Det kan du ikke efter udmeldelse

Når din udmeldelse er trådt i kraft, mister du dine medlemsrettigheder. Det vil sige, at du:

  • ikke kan få rådgivning fra Danske Fysioterapeuter i forbindelse med fyring eller ved forhandling af kontraktvilkår
  • ikke længere kan deltage kurser udbudt af Danske Fysioterapeuter
  • ikke modtager fagbladet Fysioterapeuten
  • ikke kan logge ind på fysio.dk og finde f.eks. måleredskaber, faglige artikler, stillingsannoncer og lønberegner
  • ikke kan være medlem af faglige selskaber eller fraktioner
  • ikke kan få en billig erhvervsansvarforsikring
  • ikke kan søge penge fra foreningens fonde
  • ikke kan komme i betragtning som modtager af foreningens priser
Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Kontakt medlemsadministrationen