Suppleringsvalg til sektionsbestyrelsen for ansatte mv. afsluttet

Karen Kochen er nyt medlem af bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, som repræsentant for de regionalt ansatte medlemmer. Jesper Skytte er førstesuppleant.

En plads blev ledig i bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige, da et medlem af bestyrelsen skiftede sektor og derfor ikke længere kunne repræsentere de regionalt ansatte. Der blev derfor afholdt et suppleringsvalg, som nu er afsluttet.

To kandidater - Karen Kochen og Jesper Skytte – stillede op til posten. Efter en urafstemning blandt foreningens 2.036 regionalt ansatte medlemmer uden arbejdsgiveransvar er det nu afgjort, at Karen  Kochen indtræder i sektionsbestyrelsen, og Jesper Skytte bliver førstesuppleant.

Resultatet

14,3 procent af de stemmeberettigede valgte at benytte sig af muligheden.

Karen Kochen
147 stemmer
55 % af de afgivne stemmer
Valgt

Jesper Skytte
118 stemmer
45 % af de afgivne stemmer
1. suppleant

Blanke stemmer: 26

Ordinært valg hvert andet år

Det ordinære valg til sektionsbestyrelserne afholdes hvert andet år og blev første gang afholdt i 2018.

Læs mere om sektionsbestyrelserne

Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Sektionen for arbejdsgivere

Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel - kort fortalt