Bekymrende stigning i ledighed blandt fysioterapeuter

Ledigheden blandt fysioterapeuter er steget med 50 pct. gennem corona-krisen. Det viser en ny opgørelse, som Danske Fysioterapeuter har lavet på baggrund af tal fra Din Sundhedsfaglige A-kasse, DSA.
Der er flest ledige blandt de yngste medlemmer. Det gælder blandt andet dimittender, der endnu ikke har fået etableret sig i faste stillinger. Foto: iStock.

Sidste år faldt ledigheden blandt fysioterapeuter i marts og april, men corona-krisen betyder, at billedet i år ser meget anderledes ud. Ledighedsprocenten er steget fra 4,6 pct. til 6,8 pct., og det bekymrer Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter:

”Vores profession har gennem en årrække haft høj beskæftigelse. Nu oplever vi et synligt dyk i beskæftigelsen, og det er i sig selv bekymrende. Jeg håber dog, vores berørte medlemmer holder modet oppe, for naturligvis er der hårdt brug for fysioterapi, når tilstandene i sundhedssektoren normaliseres”, siger formand Tina Lambrecht.

Flest fysioterapeuter meldte sig ledige i uge 12 og uge 14. Der var stadig i uge 16 markant flere fysioterapeuter, der meldte sig ledige end samme tidspunkt sidste år.

Ledighed kan stige kraftigt

De seneste tal viser, at antallet af ledighedsberørte fysioterapeuter er 85 % højere end på samme tidspunkt sidste år. Mange fysioterapeuter har dog opsigelsesvarsler på over tre måneder, derfor tæller de ikke med i den corona-relaterede ledighed, der kan måles nu, og som er forårsaget af afskedigelser med ingen eller meget kort varsel. Opsagte med opsigelsesvarsel på fx 3 måneder vil tidligst kunne ses i ledighedsstatistikkerne juni.

”Situationen er ekstraordinær og udvikler sig uge for uge. Det kan give en forhåbning om, at en del af de nyligt opsagte hurtigt kan ansættes igen. Men vi er nødt til at forberede os på en situation, hvor flere medlemmer end hidtil kommer til at gå ledige i længere tid. Uagtet den situation, som COVID-19 har bragt landet i, så er det vigtigt, at nyuddannede fysioterapeuter har adgang til et job og får mulighed for at slå rod i deres fag på arbejdsmarkedet." Det siger Tina Lambrecht, der allerede nu drøfter problemstillingen med hovedorganisationen AC for at få sat gang i jobskabende aktiviteter.

Især yngre medlemmer bliver ledige

Der er flest ledige blandt de yngste medlemmer. Det gælder blandt andet dimittender, der endnu ikke har fået etableret sig i faste stillinger. Antallet af ledighedsberørte er steget mest i Region Hovedstaden og Midtjylland.

Se den samlede statistik på dsa.dk

Del eller udskriv artiklen
17 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Gitte Nørgaard Nielsen

  Kære Alle
  Tak til Angelika og Susanne for at dele deres historie med os andre.
  Jeg vil også gerne gør min holdning synlig, og den er fortsat, at der desværre uddannes flere end der er fysioterapeutiske job til, og derfor bør optaget sættes ned.
  Min bekymring for ledigheden er ikke kun i forbindelse med den øgede ledighed her i foråret 2020. I Nordjylland har ledigheden været stigende i flere år. Statistik på DSA’s hjemmeside informerer om at der i uge 22 var 102 ledighedsberørte fysioterapeuter i Nordjylland og 788 på landsplan. Og jeg deler bekymringen for, at der også er et stort mørketal af fysioterapeuter der ikke fremgår af statistikken, men arbejder i ikke fysioterapeut relevante jobs. For det jeg hører når jeg taler med medlemmer, f.eks. når Regionsbestyrelsen ringer til dimittender, og det jeg hører fra DSA konsulenter er, at unge fysioterapeuter er driftige unge mennesker der er initiativrige og ikke går ledige, men arbejder med alt muligt ikke fysioterapi relevant, imens de søger fysioterapeutiske jobs. At de stykke deres indtægt sammen af flere småjobs og kortvarige ansættelser, at det bliver tiltagende sværere at få sig etableret på det fysioterapeutiske arbejdsmarked.
  Der vil så være nogen der mener, at der er Danske Fysioterapeuters opgave at udvide det fysioterapeutiske fagområde, så der skabes flere jobs. Ja selvfølgelig, for fysioterapeuter har kompetencer som burde komme flere borgere i DK til gavn. MEN virkeligheden er at økonomien i regioner, kommuner og stat er presset. Jeg oplever i min dialog med politikere i region og kommuner, hvor jeg anbefaler at de bruger fysioterapeutiske kompetencer til at løse flere opgaver, at jeg får svaret, ”super god ide, yderst relevant, send flere penge”. Vi er desværre oppe mod nedskæringer, i steder for de opnormeringer der er nødvendige for at vi kan få de ledige fysioterapeuter i job.
  Andre HB medlemmer har i denne debattråd gjort rede for Hovedbestyrelsens proces, så den vil jeg ikke opliste igen. Jeg vi bare slutte af med at sige, at jeg mener at Danske fysioterapeuters vigtigste rolle er at sikre gode løn og arbejdsvilkår, og der er vi udfordret af at vi har en overproduktion af fysioterapeuter. Derfor bør vi i samarbejde med medlemmer og Professionshøjskolerne, se på hvordan vi kan løse den problemstilling.
  Venlig hilsen.
  Gitte Nørgaard, Regionsformand i Nord, medlem af HB
 • Susanne Seider

  Kære debattører på ledighedsproblemstillingen.

  Der skulle åbenbart en erfaren og betydningsfuld TR repræsentant som Kirsten Thoke til for at sætte gang i debatten omkring ledighedsproblematikken - vi andre som har været på banen før og nu har aldrig reelt fået svar på vores henvendelse.

  Vi har gentagende gange sammen med andre rejst eksempler om det store optag, den stigende arbejdsløshed, men især sat fokus på, at vi nyuddannede fysioterapeuter arbejder indenfor områder som har meget lidt / eller intet med fysioterapi at gøre, som SoSu jobs, fitness receptionister, kassemedarbejdere i netto og cafemedarbejdere ved siden af de måske 5 timers relevante arbejdstimer som fitnessinstruktør.

  Jeg syntes faktisk at det er sørgeligt.

  Sørgeligt, at vores fagforening ikke for længe siden har erkendt problematikken i forhold til ledigheden.
  De har haft kendskab til problematikken, jeg har selv haft telefonisk kontakt med fagforeningen for at påpege problemstillingen, hvor de åbenlyst fortæller at det er på deres forhandlingsbord, at der skal komme et ansættelsesstop, dette er knap 1 år siden, men som der blev antydet var det bestemt ikke en ukendt eller ny problemstilling, så hvorfor har fagforeningen ikke reelt gjort noget ved ledighedsproblematikken?

  Jeg har snart arbejdet 1 år i en stilling som jeg tænkte blot var midlertidig (ikke fys-relateret stilling) efter endt barsel og siden 2015, hvor jeg blev uddannet fysioterapeut, har jeg kun skrabet 9 måneders erfaring sammen som fysioterapeut.

  Samme eksempel kom Angelika Christiansen i denne tråd, og tidligere Thomas Weiss, samt mange andre og vi er ikke de eneste der har forsøgt at råbe fagforeningen op. Det er nemlig mere reglen end undtagelsen at nyuddannede fysioterapeuter igennem de sidste mange år er kommet ud til jobs som har ingen eller ringe relation til fysioterapi, uanset hvor bredt man ønsker at forsøge at gøre vores jobområde.
  Så er det jo nemt at holde en lav arbejdsløshed. - Vi findes faktisk ikke i statistikken over ledige, fordi vi optager andre arbejdsfunktioner - men hvorfor er vi ikke talt med, vi er jo ikke i virke som fysioterapeuter.

  Vi lider herude! Vi drømte om at få en uddannelse som fysioterapeut og vi drømte om at arbejde med det som vi brænder for. Desværre vi ser flere og flere eksempler igennem de sidste mange år, på at mørketallet er langt større, end det virker til at vores fagforening vil erkende.

  Hvorfor gjorde I ikke noget ved det efter jeres arbejdsmarkedsundersøgelse i 2015:

  https://www.fysio.dk/nyheder/2015/Optaget-skal-ned


  Så direkte henvendt til Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht, og det resterende HB, som ikke har svaret endnu vil jeg gerne spørge:

  Mangler I at få undersøgt noget mere, eksempelvis mørketallene, som mit og andres eksempel på at fysioterapeuter reelt arbejde i andre fag, og derfor slører den lave arbejdsløshedsstatistik, som tilsyneladende bruges som undskyldning af Fysioterapiuddannelserne og undervisningsministeriet for at fastholde det høje optag?

  Hvordan har I siden 2015 arbejdet med problemstillingen, og hvad er jeres holdning til problemet - for hvis I reelt ikke synes der er et problem, så synes jeg det skal frem i lyset.

  På forhånd tak for jeres svar - som jeg og andre spændt venter på.

  Med venlig hilsen
  Susanne Seider.
  Kandidat til de frie pladser i Repræsentantskabet


 • Kirsten Ægidius

  Kære Kirsten, Rikke, Kim m.fl
  Sanne har i forrige oplæg fint redegjort for hvor langt vi er i HB - for selvfølgelig er udviklingen af dimittendledighed noget vi følger ret nøje. Det fremgår ikke af selve nyheden, men har altså været dagsordensat af flere omgange her i 2020. Så de forskellige positioner og perspektiver kan dermed findes i referaterne @Kirsten Thoke.

  Da vi drøftede punktet omkring dimensionering af uddannelse I 2015, var jeg blandt det flertal der stod den holdningen, om at optaget skulle ned. Allerede dengang så vi klare tendenser ift at dimittenderne havde svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
  Og hvad kom der ud af det?
  Ret utilfredse medlemmer fra uddannelsesstederne, som ikke følte sig inddraget - og et ikke svar fra uddannelses-og forskningsministeren.
  Fordi - hverken dengang eller nu, vurderes vores dimittendledighed til at være i nærheden af noget, der minder om markant eller systematisk overledighed. Heller ikke med en stigning under corona på de 6.8 %.
  Som led i debatten, kan man med fordel gå ind og søge mere info på hvad det er for kriterier/definitioner, der regulere beregningsmodellerne for optaget på uddannelserne på www.ufm.dk.
  Hvilket altså er det vi som forening taler op imod.

  Jeg har ikke skiftet holdning siden 2015, jeg står stadig for at optaget skal ned.
  Men må erkende ligesom resten af mine HB-kollegaer, at det med at sætte handling bag holdning, ikke bare er at sende en ny skrivelse til ministeren med et tryk på “stop-knappen”. Den findes ikke. Endnu

  Der har undervejs været rejst spørgsmålet om vi med en holdning om at sætte optaget ned, også taler vores fag ned.
  I min tilgang handler det mere om at få det fysioterapeutiske arbejdsmarked talt op - med ordentlig løn og honorarforhold og med et fysfagligt fundament i opgavevaretagelse. Her hjælper ledighedstallene os bare ikke
 • Sanne Jensen

  Kære Alle.

  Vi har i HB atter diskuteret optaget på fys-uddannelsen. Indtil nu har vores holdning været at optaget skulle sættes ned og nu er det tid til at kigge på tallene igen, høste erfaringer fra vores medlemskontakter både ind i sekretariatet og i regionerne, hvor regionsbestyrelserne blandt andet gennemfører dimittend-opkald 2 x årligt.
  Min erfaring er, at mange fysioterapeuter har svært ved at finde fast arbejde, de har vikarjobs, ofte af den korte slags i mange måneder og måske år(?) efter endt uddannelse. På baggrund af dette ser jeg gerne, at vi arbejder på at få optaget sat ned.
  Sidste gang HB besluttede at arbejde politisk på at sænke optaget, var det uden at inddrage og spørge relevante medlemmer. Så vi vil gerne til bunds i hvordan arbejdsmarkedet for den nyuddannede ser ud, sådan rigtigt. Hvilke jobs og mennesker gemmer der sig bag tallene, hvorfor har arbejdsløshedstallene på landsplan(inden corona) set så lave ud? Det giver ikke mening for mig, når jeg taler med de nyuddannede om deres jobsituation. Og jeg er nysgerrig efter at vide, hvordan det ser ud når man har været uddannet i ét år, halvandet år to år. Hvornår lander man i sit første faste job?
  Alle disse spørgsmål håber jeg på, at jeg bliver klogere på snarest ved hjælp af medlemmerne, så vi kan få truffet en beslutning i HB. Men husk, at det ikke er Danske Fysioterapeuter der bestemmer optaget på landet fysioterapeutuddannelser, det gør undervisningsministeriet og ministeren, så det er der vores politiske pres som forening skal lægges og at sænke optaget på en uddannelse, er generelt ikke noget undervisningsministere er glade for, men det skal efter min mening, ikke forhindre os i at (blive ved at) prøve.

  Mvh. Sanne Jensen, Regionsformand Midt, medlem af HB.
 • Kim Schousboe

  Kære Tina Lambrecht og HB,

  Der kan jo ikke være to meninger om, at vi uddanner for mange fysioterapeuter!
  Vi kan ikke skabe nye stillinger eller jobområder i det omfang at de studerende spyttes ud. Og næsten alle vores debatter falder tilbage på dette emne.

  Nu har vi talt om dette emne i årevis, nu må det være tid til handling. Som Angelika og Rikke Kruse skriver, så uddanner vi lige nu til arbejdsløshed.
  Når nu et medlem og fysioterapeut som Angelika kan fremvise tal om at 11 ud af 30 arbejder som fysioterapeuter 3 år efter endt uddannelse er det så ikke tid til handling?

  De tal om lav arbejdsløshed for fysioterapeuter, vil jeg også rigtig gerne have dissekeret ud, for jeg tror slet og ret ikke, på de tal der er fremvist. Der er mange som slet ikke arbejder med fysioterapi.

  Jeg har netop afsluttet forhandlinger om forhåndsaftale for fysioterapeuter både på basis - og myndighedsniveau. Som basisfysioterapeut kan vi glemme alt om lønstigninger og forhåndsaftaler på lige fod med DSR, FOA, HK, Lærerforeningen, BUPL, socialpædagoger mm. da vi er for mange fysioterapeuter. Ordret fik jeg til forhandlingen at vide:

  " 1. I er for nemme at ansætte"
  " 2. Man vægter ikke erfaring, men tager blot den næste der vil have jobbet"
  " 3. Vi ønsker ikke at give fastholdelsestillæg for fysioterapeuter for den næste venter i rækken"
  "4. I må dog gerne hjælpe i plejen"
  "5. Så der venter ingen forhåndsaftale for jer inden for de næste 5-10 år"

  Med andre ord de gode løn og ansættelsesvilkår sætte ud af spil her!!

  Hvor meget optaget skal ned kan man altid drøfte, men vi er nødt at åbne øjnene og se, hvad der sker omkring os. Jeg ville hellere være en mindre faggruppe, der var rift om, end et fag der udvikler sig til grene vi ikke er uddannede til eller at de nye studerende aldrig får brugt deres uddannelse.

  De bedste hilsner
  Kim Schousboe, FTR Roskilde kommune.
 • Angelika Christiansen

  Sådan et hurtigt tal fra det virkelige liv: af de 30 medstuderende/klassekammerater (fys) jeg har forbindelse til på linkedin er kun 11 ansat som fysioterapeuter. Resten arbejder på plejehjem, er sosu, fitnessinstruktörer, massörer, er igang som selvständige eller läser videre.
 • Brian Errebo-Jensen

  Selv om kompetencen til at regulere optaget til fysioterapeutuddannelserne ikke ligger ved Danske Fysioterapeuter, så kan vi godt have en holdning til dette vigtige emne.
  Min personlige holdning er, at der bør optages færre studerende ved uddannelserne.
  Fakta: vores medlemmers gennemsnitsalder er ca. 39 år, de bliver længe på arbejdsmarkedet, der er et årligt optag på godt 1100 nye forventningsfulde og håbefulde studerende, der er en nettotilgang til arbejdsmarkedet på ca. 600 nye dimittender årligt.
  Hvis man ser kvalificeret på dette udefra, så tror jeg de fleste vil mene, at det ikke hænger sammen. Især ikke fordi det har stået på i efterhånden mange år.
  I de senere år har rigtig mange fysioterapeuter fået job; især i kommunerne og på det private arbejdsmarked. Dvs. mange huller er blevet lukket og de offentlige budgetter bliver ikke udvidet nævneværdigt i de kommende år. Selvfølgelig er der brug for flere fysioterapeuter i fremtiden; både på det offentlige og private arbejdsmarked. MEN hvis 600 nyuddannede fysioterapeuter årligt skal have et job, hvor de laver det de er uddannet til: nemlig fysioterapi, så bliver det svært. Jeg ønsker for alt i verden ikke at tabe nogle årgange af fysioterapeuter, som ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og hvis de endelig får fodfæste, så måske i periferien af vores profession eller til et timetal som kan være svært at leve af.
  Jeg mener Danske fysioterapeuters vigtigste opgave er at sikre gode løn- og arbejdsvilkår, et godt og udviklende arbejde og at man kan holde til at være på et arbejdsmarked gennem et helt arbejdsliv. Det skal det fortsat være, men med det store pres vi oplever på det fysioterapeutiske arbejdsmarked, så kan det blive vanskeligt.
  Tiden kalder på partnerskaber mellem professionshøjskoler, Danske Fysioterapeuter og andre interessenter for at løse problemstillingen. Andet kan vi ikke være bekendt...!

  Med venlig hilsen
  Brian Errebo-Jensen
  Regionsformand i Region Syddanmark og HB-medlem
 • Lau Rosborg

  Kære alle.
  De gange jeg er blevet spurgt om min holdning til optaget på fysioterapi-uddannelsen har mit klare svar været, ”vi bør nedsætte optaget for ikke at uddanne folk til arbejdsløshed, det er det mindste vi kan gøre. Det giver ikke mening at uddanne unge mennesker til arbejdsløshed.”
  I HB har det været et emne så længe jeg kan huske, dvs siden 2014, men sikkert også længere. Og det er blevet behandlet rigtig mange gange. Der er talt med sundhedsordførere, regionalpolitikere, embedsmænd. Med en arbejdsløshed på under 5% er det svært at argumenterer for nedskæringer og der er helt sikkert mørketal, som din beskrivelse er et godt eksempel på, Angelika, men hvilken politiker lovgiver ud fra mørketal?
  Uddannelsesinstitutionerne vil gerne beholde deres produktion, hvilket man ikke kan fortænke dem i.
  Mange fysioterapeuter defilerer ud i andre jobs og på andre områder med en udmærket uddannelse i ryggen, nogle af nød og egentlig i fortvivlelse, andre fordi man har nye drømme.
  I det ligger der også meget store regionale forskelle.

  Jeg tror, at der går mange år inden, vil får landspolitikerne til at tage udviklingen seriøst. Og det interessante er hvad vi vil bruge den tid til. Der ligger kæmpe potentialer i skadestuerne, psykiatrien, privat velfærdsinnovation og i praksis.

  For 2 år siden arbejdede vi, i region Syddanmark, med et lille projekt, som hed ”Som dug for solen”, hvor ideen var at indsamle historier, via de sociale medier, fra de unge fysioterapeuter i ikke-fysjob, som er en del af mørketallene. Bl.a en historie som du har delt, Angelika. Den blev trykprøvet af et par kommunikationsfolk, som mente at vi fik for lidt materiale ud af den. Men egentlig syntes jeg stadig tanken er spændende.

  Mvh
  Lau Rosborg
  Praktiserende fysioterapeut
  HB-medlem
 • Kirsten Thoke

  Jeg får lyst til at gensende et indlæg jeg havde i debatten december 2019 ... det er jo desværre stadig aktuelt, og jeg fik ingen respons fra HB dengang, så måske nu 🙏

  Kirsten Thoke 29. december, 2019

  Dejligt med mange fridage, hvor jeg har haft tid til at læse trådene i diverse debatter igennem.
  Man får lyst til at synge .. "ja, hvor man end sig vender hen, så ..."
  Hvad enten det drejer sig om ydernumredebatten ( misforhold mellem udbud og efterspørgsel), den nye arbejdsmarkedsmodel ( lønningerne er dumpet pga misforhold mellem udbud og efterspørgsel), opgaveflytning ( misforhold mellem udbud og efterspørgsel).
  Det er sagt mange, mange gange gennem de sidste mange år ... optaget af fysioterapeutstuderende er for HØJT, og debatten viser så tydeligt konsekvenserne heraf.
  Jeg husker meget klart, at optaget på studiet var et kæmpe tema under sidste formandsvalg i foreningen .. en mente der skulle kæmpes for at optaget blev sænket med 30% en anden at det skulle forblive status quo.
  Hvordan arbejdes der aktuelt i HB med problematikken? Er der konsensus i HB om hvilket mål man forfølger? Hvilke specifikke tiltag er der foretaget (om nogen) ? hvad er den politiske strategi?
  Jeg plejer at læse referaterne fra HB møderne, så med mindre jeg har misset nogle eller emnet har været debatteret under " fortroligt", kan jeg ikke få øje på den politiske bevågenhed?!
  Det er mit nytårsønske til HB, at I får fuld fokus på dette tema .. der skal sættes en prop i, før vi for alvor kan tage hul på de problematikker det høje optag allerede har forårsaget, jævnfør debatten.
 • Rikke Kruse

  Kære Mathias, tak fordi du vil tage emnet med på HB.
  Jeg er spændt på at høre, hvordan HB har forholdt sig til problematikken!

  Jeg er uforstående overfor, hvorfor der ikke er flere kommentar fra HB medlemmer som tolker situationen anderledes?

Se flere
Indsend kommentar