Corona: Brug fysioterapeuternes kompetencer

Fysioterapeuters kompetencer kan bruges til at løfte nogle af de mange udfordringer sundhedsvæsenet står overfor lige nu i corona-krisen. Mange er allerede i gang med at blive oplært til nye funktioner.
Foto: iStock

Corona-krisen stiller krav til en hurtig omstilling af sundhedsvæsenet, og der er brug for alle. Fysioterapeut Lars Henrik Larsen, der er formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, opfordrer sygehuse og kommuner til at sætte fysioterapeuternes kompetencer i spil.

Han understreger betydningen af, at både fysioterapeuter og ansvarlige ledere sikrer bedst mulige faglige standarder og har fokus på opgaver, der i en tilspidset situation måske skal løses af mindre erfarne fysioterapeuter inden for et givent arbejdsfelt.

Mange ledere i hele landet er nu i gang med den helt store omorganisering for at kunne honorere de krav, som corona-epidemien stiller. Mange steder har fysioterapeuter fået helt nye opgaver, og den kommende tid vil helt sikkert kræve yderligere fleksibilitet, når epidemien, når sit højdepunkt.

”Fysioterapeuter kan bidrage med en række generiske kompetencer, men det er vigtigt, at man i kommuner og på sygehuse også overvejer at inddrage fysioterapeuternes specialiserede kompetencer. Det kan for eksempel være i form af akut, rehabiliterende og forebyggende respirationsfysioterapi og opgaver i akutberedskabet”, siger Lars Henrik Larsen.

Han opfordrer desuden fysioterapeuter til at melde sig til jobbanker i kommuner og regioner eller på anden vis bringe deres kompetencer i spil.

Behov for oplæring

Mange fysioterapeuter er i gang med at oplære kolleger til at varetage respirationsfysioterapeutiske opgaver og introducere til procedurer og retningslinjer for behandlingen.

”Der er aktuelt meget lidt systematisk viden om sygdommens systemiske og vævsmæssige påvirkning, men det må forventes, at der er tale om lignende symptomer og efterforløb, som man ser i forbindelse med andre virussygdomme og andre systemisk svækkende forløb”, siger Lars Henrik Larsen.

Genoptræning efter infektionen

Dansk Selskab for Fysioterapi arbejder aktuelt sammen med Dansk Selskab for Hjerte-og Lungefysioterapi og Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri på en systematisk afdækning af COVID-19 påvirkning på væv og funktion.

Det er planen, at udarbejde anbefalinger til fysioterapeuter, der kommer til at arbejde med træning og rehabilitering af borgere, der har haft COVID-19 og med særlig fokus på udfordringer hos ældre. Resultatet af deres arbejde vil blive publiceret på fysio.dk

Se Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinje for respirationsfysioterapi fra 2018

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar