Der er bevilget 650.000 kr. til forskning og praksisudvikling

11 projekter fik støtte af Danske Fysioterapeuters Fond for uddannelse, forskning og praksisudvikling. Det betyder blandt andet, at to projekter inden for psykiatrien og tre projekter inden for praksisudvikling har fået støtte.
Foto: iStock

På det sidste møde inden sommerferien besluttede Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse at bevilge 650.000 kroner til 11 projekter inden for forskning og praksisudvikling.

Der var ved deadline den 1. april indsendt 25 ansøgninger til dette halvårs tildelinger af forskningsstøtte i Danske Fysioterapeuters Fond for uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling. I alt otte projekter endte med til sammen at få 500.000 kr.

Helt nyt var det, at to projekter inden for psykiatrisk fysioterapi og mental sundhed fik tildelt støtte. Fysioterapeuterne Lene Nyboe og Camilla Rosendal Lindekilde fik begge 40.000 kr. Lene Nyboe skal i sit projekt undersøge effekten af BBAT i tillæg til kognitiv adfærdsterapi til mennesker med angst og Camilla Rosendal Lindekilde skal undersøge effekten af fysioterapeutisk behandling til patienter med alkohol- og stofmisbrug i en retspsykiatrisk kontekst.

Derudover fik følgende projekter støtte: forebyggelse af funktionsevnetab, rotator cuff tendinopati, vejrtrækningsøvelser til astma, effekt af progressiv træning på hoftefunktion, et feasability studie af intensiv fysioterapi til patienter efter hoftefraktur og dyspnø-håndtering hos patienter med covid-19.

Tre praksisudviklingsprojekter fik støtte

Der var indsendt 11 ansøgninger til projekter inden for praksisudvikling – og det er ifølge forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen fra Danske Fysioterapeuter flere, end man tidligere har modtaget i Fonden.

Tre projekter fik i alt 150.000 kr. Fysioterapeut Kristian Lyng fik 60.000 kr. til at udvikle et støtteredskab til at diagnosticere skuldersmerter i praksissektoren. Både Rikke Krægpøth og Maja Husted Christensen fik 45.000 kr. til henholdsvis at udvikle E-læring om respirationsfysioterapi og implementere evidensbaseret praksis hos fysioterapeuter og kiropraktorer.

Du kan læse mere om Danske Fysioterapeuters Fond for uddannelse, forskning og praksisudvikling og se de tidligere tildelinger på hjemmesiden 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer