Fysioterapi på akutmodtagelser er en specialfunktion

Der skal særlige kompetencer til at udøve fysioterapi på en akutmodtagelse. Derfor er der nu udarbejdet en kompetenceprofil, som skal bane vej for flere fysioterapeuter på hospitalerne.
Ideen til kompetenceprofiler er opstået i det netværk af fysioterapeuter, som arbejder på skadestuer og akutmodtagelser. Foto: iStock

Fysioterapeuter kan hjælpe med hurtigere udredning og bedre behandling for patienterne på akutmodtagelserne på hospitalerne. Det er dog ikke alle steder, at det er helt synligt for læger og sygeplejersker, hvordan de fuldt ud kan drage fordel af fysioterapeuter på afdelingen. 

Derfor har en arbejdsgruppe nu udarbejdet en national kompetenceprofil for hospitalernes fælles akutmodtagelser (FAM), som skal synliggøre de kompetencer, fysioterapeuter bidrager med. Profilen skal vise, at fysioterapeuters arbejde på en akutmodtagelse er en specialfunktion.

”Vi vil give et klart signal om, hvilke kompetencer, der forventes af fysioterapeuter på akutmodtagelserne og dermed gøre andre personalegrupper opmærksomme på området. Den øgede opmærksomhed vil forhåbentlig bane vejen for flere ansættelser indenfor akutmodtagelsen og dermed øge den fysioterapeutiske indsats,” siger afdelingsterapeut Robert-Jan Nienhuis, Medicinsk-gastrologisk gruppe på Hvidovre Hospital, som har siddet med i arbejdsgruppen.

Både anbefaling og ledelsesværktøj

Den nationale kompetenceprofil er delt op i fire domæner: De kliniske faglige kompetencer, sociale kompetencer, organisatoriske kompetencer og formidlings- og læringskompetencer.  Derudover skal den også danne grundlag for kurser, efteruddannelse og løbende supervision.

”Vi ser gerne, at flere fysioterapeuter vil uddanne og specialisere sig mod netop denne funktion. Så den er også et ledelsesværktøj til at tilrettelægge efteruddannelse eller kursusforløb, der opkvalificerer fysioterapeuter med de kompetencer, som der er brug for,” siger Robert-Jan Nienhuis.

Bredt spektrum af kompetencer

Ideen til en kompetenceprofil er opstået i det netværk af fysioterapeuter, som arbejder på skadestuer og akutmodtagelser. Oprindeligt var den tænkt som værende fælles for begge personalegrupper, men undervejs blev det klart, at selvom der er overlappende kompetencer for fysioterapeuter i begge funktioner, så er der centrale forskelle i organisering og patientprofilerne. Det gav anledning til at producere to kompetenceprofiler i stedet for én fælles.   

Skadestuer modtager almindeligvis patienter med brud eller vævsskader og lettere former for medicinske sygdomme. På en akutmodtagelse har man typisk medicinske patienter, der kommer ind med for eksempel akut svimmelhed eller lungekomplikationer.

”Når en patient kommer ind på en akutmodtagelse, vil en fysioterapeut være med til at vurdere, om patienten er klar til at komme hjem med det samme, og i så fald igangsætte den relevante træning og lave en genoptræningsplan. Hvis de bliver indlagt og derfor overgår til kollegaerne ude på afdelingerne, vil fysioterapeuten i akutmodtagelsen skrive journal og forberede de terapeuter, der går på de afdelinger, hvor patienten kommer hen,” fortæller Robert-Jan Nienhuis.

Akutmodtagelser har brug for erfarne fysioterapeuter

Med de mange forskellige patienter der kommer ind, kræver arbejdet på akutafdelingerne praktisk erfaring. Det er i hvert fald konklusionen fra Suzie Hansen, fysioterapeut på Odense Universitetshospital, der både var med til at starte FAM op i Odense, og som også har siddet med i arbejdsgruppen under hele udviklingsfasen.

”De fleste akutmodtagelser har rigtig mange specialer ind over. Så man skal kunne varetage mange opgaver på et vist niveau, og man er nødt til at have noget erfaring med i rygsækken. Det er ikke stillinger, der kan varetages af nyuddannede, men kompetenceprofilen kan give et fingerpeg om, hvad der er forventet, hvis man har det mål,” siger Suzie Hansen.

Større mobilitet med fælles profil

Et andet formål med en national kompetenceprofil er at sikre, at der er ensartede retningslinjer for fysioterapeuternes arbejde på akutmodtagelser i hele landet. Det vil være med til at øge den enkelte fysioterapeuts fleksibilitet i forhold til arbejdspladserne.

”Fordi akutmodtagelserne ligger spredt ud over landet, og afdelingerne er bygget forskelligt op, kan der være forskel på, hvilke rutiner der gør sig gældende på forskellige afdelinger. Derfor har vi forsøgt at identificere de fællesnævnere, der gør, at kommer man fra FAM i Esbjerg, så har man det samme kompetenceniveau som i Odense eller i Slagelse og kan tage en stilling der,” forklarer Suzie Hansen

Flere nationale kompetenceprofiler

Den nationale kompetenceprofil for FAM er den anden kompetenceprofil for fysioterapeuter. Som nævnt kom der en for skadestuerne sidste år, og processen med at udarbejde en kompetenceprofil skal gerne skærpe fysioterapeuternes rolle og betydning for området.

Og tilsvarende kan der med fordel udarbejdes retningslinjer inden for andre specialer. Ønsker man at give sig i kast med dette udviklingsarbejde, har Suzie Hansen dette råd:

”Udnyt, at der allerede er andre kompetenceprofiler, som man kan læne sig en smule op ad. For det er et stort arbejde at finde formen på det hele. Det er også en fordel at sørge for, at der er en bredde i arbejdsgruppen, så man både har udviklingsterapeuter og ledere samt fysioterapeuterne på gulvet, som har den daglige praktiske erfaring,” siger hun.

Hent kompetenceprofil

Kompetenceprofil for fysioterapeuter i akutmodtagelsen

Del eller udskriv siden
3 kommentarer