Lever dine journaler op til kravene?

Danske Fysioterapeuter har samlet en række journaler, der lever op til kravene i bekendtgørelsen, i en webbaseret journalbank. Her kan du også finde en journalskabelon og har mulighed for at sparre om journalerne med andre fysioterapeuter.
Foto: iStock

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine journaler lever op til de krav, der stilles i bekendtgørelsen om journalføring, kan du støtte dig til Danske Fysioterapeuters nye hjælpeværktøj ”Journalbanken”.

I journalbanken finder du eksempler på journaler fra praksis. Alle journalerne er vurderet af Danske Fysioterapeuter sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed til at være rollemodeller for god journalføring.

Ud over at give inspiration til dine journaler fungerer journalbanken samtidig som en platform, hvor du kan sparre med andre medlemmer om journalføring.

På opfordring fra medlemmerne

Journalbanken er blevet til på opfordring fra jer medlemmer, som har savnet konkrete eksempler på journaler, som lever op til de krav, der er i journalføringsbekendtgørelsen. Disse krav bliver helt aktuelt udmøntet i forbindelse med akkrediteringen af praksissektoren i perioden 2019-2021.

Journalbanken er tænkt som inspiration til, hvordan kravene i journalføringsbekendtgørelsen kan omsættes til praksis, og hvordan du kan understøtte din journalføring ved at bruge frase-tekster.

Som et ekstra hjælpeværktøj til journalføringen, har vi udviklet en journalskabelon, som kan bruges som inspiration, hvis du ønsker at implementere brugen af fraser i din daglige kliniske praksis.

Journalskabelonen tager afsæt i de områder, som du er forpligtet til at have med i din journalføring jf. journalføringsbekendtgørelsen.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer