Journalbank

Her finder du en række eksempler på journalføring af fysioterapi. Du kan bruge journalerne som inspiration til din egen journalføring.
Eksemplerne på journaler skal både inspirere og være grundlag for en dialog mellem jer medlemmer om, hvad god journalføring er.

Vi har fået journalerne fra jer medlemmer. De er anonymiserede og kommenterede i henhold til kravene i journalføringsbekendtgørelsen og efter sparring med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dialog om journalerne

Formålet med journalbanken er at være platform for dialog mellem medlemmer om ”den gode journalføring” – kom derfor gerne med dit synspunkt på, hvad der er god journalføring i den fysioterapeutiske kontekst. Du kan kommentere på den enkelte journal.

Se journaler

Ridefysioterapi (uden brug af fraser)

Ankelproblematik (med brug af fraser)

Lændeproblematik (med brug af fraser)

Achillessene problematik (uden brug af fraser)

Skulderproblematik (uden brug af fraser)

Nakke/kæbe problematik (med brug af fraser)

Gynobs problematik (med brug af fraser)

Nakkeproblematik (med brug af fraser)

Rygproblematik (med brug af fraser)

Rheumatoid Artrit (med fraser inkl. holdbeskrivelse)

Holdbeskrivelse (Skåneryg)

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656
Kvalitetskonsulent Janne Dyrby

Janne Dyrby

Kvalitetskonsulent
3341 4663