Registrering af SKS

Fysioterapeuter i kommuner og på sygehuse skal registrere de sundhedsfaglige ydelser, som de anvender i patientbehandlingen. Til dette skal fysioterapeuter bruge koderne i Sundhedsvæsnets Klassifikations System (SKS).

Sundhedsvæsnets Klassifikations System (SKS) indeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser.

Klassifikationen er en samling af danske klassifikationer samt danske klassifikationer, der er baseret på internationale klassifikationer, som løbende udvikles og vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen.

SKS-koderne er ikke monofaglige/fagspecifikke og kan anvendes af alle faggrupper. Koderne dokumenterer ydelserne og er ikke tidsregistrering eller tidsberegning anvendt på de enkelte behandlingskoder.

Hent kodekataloget til indberetning af fysioterapeutiske ydelser

Du er velkommen til at henvende dig med spørgsmål til den faglige tolkning af koderne. Hvis du har spørgsmål til det tekniske i din registrering, så bedes du kontakte din region eller Sundhedsdatastyrelsen.

Sådan registrerer du ydelser med SKS

Du skal kun registrere de primære koder, som du har anvendt i det individuelle patientforløb.

En behandling vil ofte indeholde flere ydelser, men vælg de 2-3 ydelser (ekskl. tillægskoder), der retter sig mod de primære formål med behandlingen. Dels af hensyn til, at der ikke følger flere midler med indberetning af flere ydelser, dels af hensyn til tiden brugt på registrering.

Undersøgelse, journalføring, kommunikation med patienten mv. skal ikke registreres i SKS, da det altid er en del af behandlingen. Så medmindre, at f.eks. undersøgelse er det primære formål med behandlingen, skal du ikke indberette denne selvstændige ydelse.

Du skal supplere registreringen med en tillægskode, hvis der f.eks. er tale om holdtræning/gruppebehandling og en stedklassifikation, hvis behandlingen er foregået hjemme, på institution eller andre steder.

Hvorfor skal du registrere ydelser?

Der er overordnet to formål med indberetningspligten:

  1. At synliggøre ergo- og fysioterapeutiske ydelsers andel af patientforløb
  2. At skabe et troværdigt grundlag for omkostningsberegninger og afregning af den ergo- og fysioterapeutiske del af et patientforløb igennem diagnoserelaterede grupper (DRG).

Hvilke systemer skal du registrere i?

Fysioterapeuter på sygehuse

Fysioterapeuter på sygehuse skal indberette deres ydelser til Landspatientregisteret (LPR).

Hver gang en person har været i kontakt med det danske sygehusvæsen - i forbindelse med undersøgelse, indlæggelse, ambulant behandling mv., registreres en række oplysninger i Landspatientregisteret.

Læs om LPR på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

(Siden januar 2004 har det været obligatorisk for på psykiatriske og somatiske sygehuse at indberette ydelser til Landspatientregisteret (LPR).)

Fysioterapeuter i kommuner

Fysioterapeuter i kommuner skal indberette deres ydelser efter § 140 til Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

SEI håndterer en række forskellige indberetninger - herunder kommunernes indberetning af ergo- og fysioterapeutiske genoptræningsydelser.

Læs om SEI på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Særligt om registrering af ambulante besøg

Indtil januar 2018 var der særlige regler i forhold til ambulante patienter. Fysioterapeuternes arbejde udløste alene en ydelsestakst, men ikke en besøgstakst.

Undtagelsen var alene historisk betinget, og Danske Fysioterapeuter har i årevis arbejdet for, at fysioterapeuter, der behandlede ambulante patienter, skulle takseres på samme vilkår som øvrige sundhedspersoner. Det arbejde har nu båret frugt, idet fysioterapeuter fra 1. januar 2018 kan indberette ambulante besøg på lige vilkår, som andre faggrupper. Ændringen gælder for såvel somatik som psykiatri, og fremgår af forordet i vejledningsdelen til "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2018".

Læs mere om SKS på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656