Hovedbestyrelsen: Naturligvis er der grænser for, hvad en fysioterapeut skal lave

Opgaveglidning fylder i den politiske debat i Danske Fysioterapeuter, og i disse dage har hovedbestyrelsen igen drøftet emnet på sit seminar. Mange medlemmer oplever at blive bedt om at påtage sig opgaver, der alene er begrundet i manglen på plejepersonale. Og det er naturligvis ikke den rette indikation for fysioterapi. Foreningens svar er bl.a. skærpet rådgivning og et nyt politisk fokus.
Foto: iStock

”Hvad er fysioterapi, og hvad er ikke? Det kan være vanskeligt at definere, når man som fysioterapeut får mange opgaver i sin dagligdag. Nogle plejeopgaver giver i den rette kontekst tydelig fysioterapeutisk mening, andre gør ikke”, siger foreningens formand Tina Lambrecht og fortsætter:

”At bede fysioterapeuter udføre personlig pleje udelukkende for at løse problemet med manglende personale, er ikke fysioterapi. Men hvis det handler om at få en rehabiliterende tilgang til pleje, så borgeren kan blive mere selvhjulpen, kan det godt være fysioterapi. Den sondring er vi simpelthen nødt til at gøre klar over for arbejdsgiverne”.

Plejeopgaven skal redefineres

Hovedbestyrelsen havde på sit seminar bl.a. besøg af arbejdsgiverrepræsentanter fra et sygehus og en kommune. Budskabet fra dem var klart: Der er behov for fleksibilitet.

”Vi anerkender naturligvis behovet for fleksibilitet, men det skal altså give mening. Her er konteksten og formålet med plejeopgaverne af afgørende betydning, for der er ingen grund til at sætte en fysioterapeut til opgaver, som klares meget bedre af kompetent plejepersonale,” siger Tina Lambrecht, der sammen med de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer har givet sig selv en vigtig opgave:

”Vi skal stille os selv i spidsen for at få redefineret plejeopgaven, for den skriger nemlig på fysioterapi. Vi fysioterapeuter ser menneskets muligheder før deres begrænsninger, og derfor er vi sammen med ergoterapeuterne de helt rigtige til at skubbe til den rehabiliterende tilgang generelt i regioner og kommuner. Rehabilitering øger borgerens mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv, og derfor er det et tema, vi som forening skal sætte på dagsordenen, når vi taler med politikere og embedsmænd på alle niveauer”.

Støtte til medlemmerne

Drøftelsen i hovedbestyrelsen kom vidt omkring, og der var enighed om, at det er nødvendigt, at foreningen skærper sin holdning og sin støtte til medlemmerne.

”Vi ønsker at være tydelige med den støtte, som medlemmerne kan forvente af foreningen, når de står i den konkrete situation med deres arbejdsgiver”, siger Tina Lambrecht.

Hun nævner som eksempel, at fysioterapeuter har oplevet at blive ansat til én stillingsbeskrivelse og så efterfølgende blive mødt med en hel anden:

”Det er jo ikke i orden. Der må være fuldstændig åbenhed, så fysioterapeuter ved, hvad de går ind til, når de står foran et nyt job. Åbenhed og en respektfuld dialog om intentioner og målsætninger er klare forudsætninger for at få noget fornuftigt ud af opgaveglidning.”

Derfor vil foreningen sammen med TR-Rådet, Lederrådet og kredsen af FTR, der har været med til at rejse debatten, tage en drøftelse af behovet for at støtte og styrke tillidsrepræsentanterne i de konkrete dialoger om opgaveglidning.

Samtidig vil hovedbestyrelsen på sit næste møde dykke ned i nogle af de andre aspekter af opgaveglidning, som trænger sig på f.eks. behovet for flere ledere med fysioterapeutisk baggrund, ligesom Danske Fysioterapeuters holdningspapir om opgaveglidning skal revideres.

Se nyhed og debat: 'Del dine erfaringer med nye opgaver'

Se tema om opgaveglidning i Fysioterapeuten nr. 8 2019

 

Del eller udskriv siden
5 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Morten Topholm

  Hej Thomas Weiss

  Jeg har fortsat forståelse for nødvendigheden i at have noget at lave, og min personlige holdning er - der er intet negativt i et stykke ærligt arbejde for at få brød på bordet.

  Når det er sagt, så er det helt ødelæggende for fysioterapi og på patienternes forhåbninger om at møde aktiv rehabilitering og træning af en fysioterapeut. Hvordan skal vi blive gode til denne samfundsmæssigt vigtige ydelse, hvis vi bliver sat til alt muligt andet ex pleje i halvdelen af tiden.

  Det er ikke fordi vi er for "fine" til pleje og hygiejneopgaver, det er fordi det er der andre som er bedre til og man kan ikke være/blive god til det hele.

  Samfundet spænder ben for sig selv, hvis ikke de kan se problemstillibgen, og pga. akut ressourcemangel i plejen ændrer vores fags målsætning. Jeg siger dette af omsorg for patienterne og for samfundet - lad fysioterapeuter lave aktiv behandling, træning og rehabilitering - IKKE passive omsorgsopgaver.

  Det næste bliver så at de kommunale Djøf'ere vil ændre grunduddannelsen, bare vent...

  Vh Morten Topholm
 • Thomas Weiss

  Hej Anne

  Det er jeg ked af, at høre på dine vegne. Ved ikke om du har læst, det sidste udgave af vores fagbald, men der er et interview med mig . Interviewet er dog lidt fortegnet, og jeg har ca 50/50 iforhol til pleje og terapeut delen. jeg har en leder der ser muligheder i at have mig ansat, og har forstået at sætte mine kompetencer i spil. Jeg underviser bla. i KOL håndtering, lejring og medicinering. Jeg bestiller hjælpemidler, funktions vurdere, Har individuel og hold træning. Jeg har også måtte vende mig til at lave plejeopgaver, og vi er heldvis blevet enige om, hvor plejekrævende borgerene skal være. Jeg kan sagtens følge dig i, at det er der ikke "tid" til og den høre jeg ofte fra plejepersonalet: Mit modargument er: Har i tid tid til, at lade være, det handler om rehabilitering og livskvalitet for den enkelte borger og det er her du har din styrke som fysioterapeut. Hvis de havde brug for en SSA eller SSH skulle de nok ha ansat sådan en. Det kan være utroligt svært, at være ansat på et plejecenter, da plejepersonalt tænker passiv pleje, som jeg kalder det. De vil gerne "hjælpe" borgerne og det gør de ved at fratage dem bestemmelses ret og jeg har ofte hørt: Han kan ikke tage tøj af, det kan han/hun ikke finde ud af. Mit modargument er altid: Har du observeret om han/hun kan, mange ældre har lang latenstid i ADL funktioner, så det gælder om lige at tælle til 20-30. Jeg er glad for min stilling, selvom jeg også har nogle plejeelementer. Jeg håber du kan bruge input til noget, for det er ikke iorden med en 90/10 løsning.

  Med venlig hilsen

  Thomas Weiss
 • Anne Torstensen

  Overskriften på stillingsopslaget til den stilling, jeg har i dag på et kommunalt plejecenter, var: "Skræddersy din egen stilling og din egen arbejdsdag". Det kan jeg desværre skyde en meget lang hvid pil efter. Jeg har fra dag 1 kæmpet en brav kamp for at finde huller til fysioterapi, da jeg ikke må få afsat skemalagt fys-tid. Jeg får blot besked tilbage fra ledelsen, at det er der ikke tid til, og de er heller ikke interesseret i at forandre vagtplan og kultur og arbejdsgang og få tværfagligheden i spil. 90 % af tiden laver jeg plejeopgaver og 10 % går til de funktioner, jeg har påtaget mig, som tæller forflytningsvejledning, hjælpemiddelansvarlig, tovholder for rehabiliteringsindsatser, bindeled og sparring med terapeuter fra kommunal træning og rehabilitering, hjælpemiddel og privat fysioterapi. Føler mig faktisk taget ved næsen, for at være helt ærlig.
 • Jeanette Præstegaard

  👍🏼
 • Kirsten Thoke

  Tak til hovedbestyrelsen!!!
  👍👏💪

  Hvor er det vigtigt!!!
Indsend kommentar