Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Del dine erfaringer med nye opgaver

TEMA OM OPGAVEFLYTNING // I disse år sker der rigtig meget med arbejdsopgaverne i sundhedsvæsenet. Opgaverne udvikler sig og flytter sig mellem faggrupper. Det præger det fysioterapeutiske arbejdsmarked og kalder på faglig diskussion. Derfor håber formand Tina Lambrecht, at mange medlemmer vil fortælle om deres oplevelser med nye opgaver.
Foto: iStock

Der sker rigtig meget med opgaveløsningen i sundhedsvæsenet – blandt andet i form af nedskæringer, flere ældre og problemer med at rekruttere blandt andet sygeplejersker og SOSU´er. Men også fordi fysioterapeuter bliver overladt nye opgaver, der før var forbeholdt læger og sygeplejersker.

På den positive side kan det dels betyde, at fysioterapeuter får lov til at byde ind med deres faglighed i forhold til nye grupper af borgere og nye typer opgaver. På den negative side kan det betyde, at man får opgaver, der ikke ligger inden for ens fagområde, er uønskede eller tager tid fra kerneopgaven.

Danske Fysioterapeuters nuværende holdning til, hvad der er fysioterapeutiske opgaver, blev fastlagt tilbage i 2010. Men det betyder langt fra, at diskussionen om ændringer af opgaver er slut.

Spørgsmålet dukker jævnligt op igen, og især det sidste år er det blevet diskuteret livligt blandt andet i regionsbestyrelser og blandt tillidsrepræsentanter.

I september skrev netværket fællestillidsrepræsentanter til hovedbestyrelsen og bad dem tage spørgsmålet op.

Vigtigt at udveksle erfaringer

Hovedbestyrelsen vendte spørgsmålet på deres møde den 9. oktober 2019, hvor der var bred enighed om, at der er behov for en debat om udviklingen, og hvordan den opleves af fysioterapeuter på forskellige arbejdspladser.

”Det her er et stort spørgsmål, som vi skal tage rigtigt alvorligt. Det handler ikke bare om et holdningspapir, men om hvad for et fag fysioterapi skal være. Derfor mener vi i hovedbestyrelsen, at vi skal starte med at blive klogere på hinandens erfaringer med nye opgaver,” siger formand Tina Lambrecht. Hun håber, at så mange medlemmer som muligt vil dele deres erfaringer.

”Jo mere vi ved, jo bedre kan vi sammen påvirke udviklingen. Noget af det, jeg håber, at vi sammen kan blive klogere på, er, om der er særlige områder af vores arbejdsmarked, hvor fysioterapeuter oplever udfordringer med nye opgaver,” siger Tina Lambrecht.

Del dine erfaringer

Hovedbestyrelsen opfordrer alle fysioterapeuter, der har erfaringer med at få nye opgaver – positive, negative eller begge dele – til at deltage i debatten.

Ud over at gøre hinanden klogere på udviklingen, så vil jeres erfaringer også indgå i hovedbestyrelsens overvejelser om, hvorvidt foreningens politik på området skal ændres – og om der er behov for nye initiativer.

Undersøgelse på vej

Mens der er masser af tal for, hvor fysioterapeuter arbejder henne, er der ingen, der har et samlet overblik over, hvilke opgaver fysioterapeuter løser. For at blive klogere på udviklingen gennemfører Danske Fysioterapeuter nu en undersøgelse af, hvilke plejeopgaver, medlemmerne får.

Undersøgelsen bliver en del af grundlaget, når hovedbestyrelsen skal diskutere opgaveflytning igen efter nytår.