Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Nyt dansk redskab til screening af kognitive deficit hos patienter med apopleksi

FAGLIG ARTIKEL // Oxford Cognitive Screen er oversat til dansk og kan anvendes af det sundhedsfaglige personale til at screene patienter med apopleksi i den akutte fase under indlæggelse.

Cirka 15.000 danskere bliver hvert år ramt af apopleksi (Sundhedsstyrelsen, 2015). Apopleksi dækker over både blodpropper og blødninger i hjernen og kan give et pludseligt tab af funktion på grund af en forstyrrelse i hjernens blodcirkulation.

Cirka halvdelen af patienterne får langvarige følger, der inkluderer fysiske dysfunktioner som (bl.a. hemiparese,) emotionelle udfordringer (bl.a. depression) og kognitive deficit (1).

Desuden er kognitive deficit ofte en stor belastning for de pårørende og for samfundet. For at kunne yde den rette genoptræning og støtte til patienten, er det helt afgørende, at de kognitive deficit identificeres så tidligt som muligt i forløbet.

Dette kan dog være en stor udfordring, for de kognitive dysfunktioner kan være diskrete og svære at få øje på under indlæggelsen, hvor patienterne ofte tilbringer meget tid i sengene.

Kognitive deficit ses hyppigt efter apopleksi og omfatter bl.a. neglekt, afasi, apraksi, eksekutive dysfunktioner, hukommelsesproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser, samt visuelle perceptuelle og visuo-spatiale dysfunktioner. Man ved, at kognitive deficit har mange negative konsekvenser for patientern (2), der får reduceret deres selvstændighed og mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og får nedsat livskvaliteten (3).