Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter skal have borgeren i centrum

TEMA OM OPGAVEFLYTNING // Hos Kommunernes Landsforening KL forventer man, at der skal arbejdes endnu mere tværfagligt og rehabiliterende de kommende år.
Opgaver med rehabilitering vil i stigende grad foregå i borgerens hjem, mener Hanne Agerbak, kontorchef for sundhed og ældre i Kommunernes Landsforening (KL).

Der arbejder cirka 5.000 fysioterapeuter i landets kommuner. Det er mange flere end for ti år siden, og tallet vil formentlig fortsætte med at stige, mener Hanne Agerbak, der er kontorchef for sundhed og ældre i Kommunernes Landsforening (KL).

”Når man ser på, hvordan demografien og antallet af kronikere udvikler sig, så vil der kun komme mere pres på kommunerne og i almen praksis,” siger hun. Samtidig peger hun på, at hospitalerne udskriver patienterne hurtigere.

”Man skal passe på med at spå om fremtiden, men samlet set er der ingen tvivl om, at de borgere, der er i kommunerne, får mere komplekse problemstillinger. Sundhedsopgaverne i kommunerne har udviklet sig rigtig meget de sidste 10-12 år. Derfor bliver tværfaglighed også mere og mere relevant,” siger Hanne Agerbak.

Mangel på andre faggrupper

Mange kommuner har svært ved at rekruttere især sygeplejersker og SOSU-assistenter. Det har også betydning for, hvordan kommunerne tænker opgaveløsning.

”Der er ingen tvivl om, at nogle kommuner mangler arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet. Derfor er der brug for ikke at kigge så meget på faggrænser. Men det er også en følge af, at man gerne vil arbejde helhedsorienteret. Rehabilitering er jo et eksempel herpå, og her er også opgaver som i stigende grad vil foregå i borgerens hjem,” siger Hanne Agerbak. Den udvikling skaber nye muligheder for fysioterapeuter.

”Vi får flere borgere med behov for et helhedsorienteret, tværfagligt tilbud. Det tænker jeg også må være interessant at byde ind på for en faggruppe som fysioterapeuter,” siger Hanne Agerbak. Hun peger blandt andet på, at rehabilitering fylder meget i kommunerne, og her spiller fysioterapeuter en central rolle i samarbejde med andre faggrupper.

”Vi lægger meget stor vægt på, at kerneopgaven bliver varetaget med høj faglig kvalitet, men der er også brug for, at terapeuter og andre faggrupper køber ind på opgaveløsning med borgeren i centrum,” siger Hanne Agerbak.

Kan ikke genkende bekymring

Blandt bekymringerne hos den gruppe fællestillidsrepræsentanter, der har skrevet til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, er en risiko for, at nye opgaver betyder stor personaleudskiftning. Det er ikke umiddelbart et billede, Hanne Agerbak kan genkende.

”Vi har ikke hørt om, at der skulle være udfordringer med stor personaleudskiftning blandt fysioterapeuter. Det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke kan finde sted lokalt, men så er det også et spørgsmål, det er mest naturligt at tage op i forhold til den konkrete arbejdsplads,” siger hun.