Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Fysioterapi til behandling af laterale hoftesmerter

På Regionshospitalet Horsens bliver patienter med laterale hoftesmerter udredt hos både læge og fysioterapeut. De fleste patienter får først tilbudt konservativ behandling med gradueret træning og smertehåndtering.

De sidste to år har vi i fysio- og ergoterapien i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet i Horsens haft fokus på patienter med smerter fra ydersiden af hoften, der skyldes en tendinopati eller skade af m. gluteus medius og/eller minimus’ tilhæftning på trochanter major.

Vores tilgang til disse patienter er inspireret af et australsk forskerteam (Mellor et al.), både hvad angår test, træning samt load management (1, 2).

I denne artikel beskrives overordnet den fysioterapeutiske behandling af patientgruppen.

Fysioterapeutens rolle

Patienten henvises efter undersøgelse hos lægen og MR-skanning til fysioterapeuten. Fysioterapeutens opgave er at bidrage til diagnostikken og opstille den rette behandlingsstrategi/intervention. Her er optagelse af anamnesen yderst væsentlig sammen med enkle funktionstest og kliniske undersøgelser.

Anamnese
Mange patienter er frustrerede efter en lang periode med smerter og nedsat funktion. Flere er kede af, at de ikke længere kan deltage i deres normale sociale liv og aktiviteter. Nogle få har været truet på deres erhvervsevne.

De yngre patienter har ofte haft svært ved at deltage i deres normale idrætsaktiviteter, primært i begyndelsen af sæsonen, hvor de f. eks. har været forhindret i at deltage i opstarten og i eventuelle træningslejre.