Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Trokanterbursit – fup eller fakta?

FAGLIG ARTIKEL // Brugen af blokader ved formodet trokanterbursit benyttes fortsat til behandling af smerter lateralt på hoften. Forfatterne præsenterer data, der taler imod trokanterbursit som hyppig årsag til smerter og imod anvendelse af blokader på smerter lateralt på hoften som førstevalgsbehandling.

Artiklen er en dobbeltpublikation og har været bragt i Månedsskrift for almen praksis, oktober 2019. Bringes med tilladelse fra forfatterne og månedsskriftet.

Laterale hoftesmerter udgør ofte et diagnostisk dilemma i klinikken, da mange strukturer i området kan give anledning til smerter. Behandlingen rettes ofte mod en formodet irriteret slimsæk beliggende mellem det iliotibiale senestrøg og trochanter major, hvori der anlægges én eller flere blokader. En del af disse patienter oplever dog, at blokaderne kun har kortvarig, hvis nogen, effekt, og hvad så? Fejler de noget andet?

I international litteratur har man de seneste to årtier fokuseret på påvirkning og skader på m. gluteus medius’ (og i mindre omfang m. gluteus minimus’) tilhæftning på trochanter major som årsag til laterale hoftesmerter (1).

På den baggrund indledte vi på Regionshospitalet Horsens (RHH) et pilotprojekt om laterale hoftesmerter i foråret 2017. Projektets fokus var diagnosticering og behandling af påvirkninger eller skader på gluteus medius og gluteus minimus’ sener.

Anatomi og funktion

Mm. gluteus medius og minimus udspringer fra ydersiden af hoftebenet (os ilium) og hæfter på trochanter major. Trochanter major inddeles i fire facetter, der ses på figur 1B. Gluteus minimus-senen hæfter på den anteriore facet (figur 1C).

Gluteus medius-senen hæfter dels på trochanter majors superoposteriore facet (med en tyk sene, der opstår fra musklens posteriore del) samt på den laterale og anteriore facet (med et tyndt og bredt senespejl, der findes på undersiden af gluteus medius’ laterale del) (2).

Det er vores umiddelbare erfaring, at det forreste hæfte (sv.t. den anteriore facet) af gluteus medius er udtalt muskulært med meget horisontale fiberstrøg, modsat det ofte fremstillede senede hæfte i en aksial retning. Hver sene er associeret med en bursa (figur 1A).