Ubegrundet frygt for skader ved manipulationsbehandling

Manipulation af rygsøjlen har givet tre patientskader siden 2017 på tværs af faggrupper. Det understreger, at det var uansvarligt at rejse tvivl om fysioterapeuters brug af manipulation, mener Danske Fysioterapeuter.
Foto: iStock.

For tre år siden trak Folketinget en streg i sandet og fastslog, at fysioterapeuter har ret til at bruge manipulationsbehandling. Det skete efter, at Sundhedsstyrelsen havde meldt ud, at det var ulovligt for fysioterapeuter at manipulere rygsøjlen – en påstand som Danske Fysioterapeuter var helt uenig i.

Nu viser en opfølgning, at der har været 12 anmeldelser til Patienterstatningen om manipulation af rygsøjlen fra 2017 til og med august 2019. Både læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater og registrerede alternative behandlere, der er uddannet i manuel behandling, må udføre manipulation af rygsøjlen. Det er ikke muligt at se ud af tallene hvilke faggrupper, der har påført patienter de tre anerkendte skader.

Tre af anmeldelserne er blevet anerkendt. Det skal ses i forhold til, at der årligt bliver anmeldt cirka 9.500 sager til Patienterstatningen. Heraf får cirka 25% medhold.

”Tallene understreger, hvor fornuftigt det var, da et store flertal i Folketinget fastslog, at det ikke er til fare for patienterne, at fysioterapeuter har ret til at manipulationsbehandle,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

En sær historie

Selvom Tina Lambrecht er glad for, at opfølgningen viser meget få skader, ærgrer hun sig stadig over hele sagen, der stod på over flere år

”Det var et meget mærkeligt forløb, at nogen pludselig kunne mene, at vi som fysioterapeuter, ikke måtte udføre noget, der har været en del af vores fag i mange, mange år,” siger Tina Lambrecht og forsætter:

”Det var en trussel, fordi det ville indskrænke vores faglige felt uden nogen basis i evidens, erfaring eller rimelighed. Samtidig var det selvfølgelig særligt ubehageligt for de fysioterapeuter, der har specialiseret sig i at udøve den form for behandling.”

Sagen fik en afslutning, da et stort flertal i Folketinget 10. december 2016 fastslog, at fysioterapeuter har ret til at bruge manipulationsbehandling.

En misforståelse

Danske Fysioterapeuter har hele vejen gennem forløbet fastholdt, at Sundhedsstyrelsens udmelding var en misforståelse af lovgrundlaget – og en meget overraskende tolkning både i lyset af lovens formulering og at manipulation af rygsøjlen er noget, fysioterapeuter har udført i mange år.

Det følger af aftalen, at der også næste år skal foretages en opfølgning på antallet af patientskader. Herefter stopper den særlige opfølgning.

Redigeret 22. januar 2020.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar