36 forslag til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

Hvilke principper skal være de styrende for fremtidens praksissektor, skal repræsentantskabsperioden udvides til 3 år og skal strukturarbejdet understøttes af en ekstern organisationskonsulent? Det er tre af de forslag, som repræsentantskabet skal tage stilling til.

Der bliver et tætpakket program, når Danske Fysioterapeuters repræsentantskab mødes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27.-28. august 2021 i Nyborg.

36 forslag skal behandles på mødet. En stor del af disse handler om praksisanalysen og foreningens politiske struktur. Disse emner valgte repræsentantskabet i januar måned på det ordinære repræsentantskabsmøde at udskyde til behandling på et ekstraordinært møde.

Der vil blandt andet skulle tages stilling til:

  • Principper for fremtidens praksissektor
  • Procesbeskrivelse for adskillelse af arbejdsgivere fra Danske Fysioterapeuter med muligheden for at bibeholde et fagligt medlemskab
  • Kravsindsamling til praksisoverenskomsten fra en samlet praksissektor
  • En styrkelse af den decentrale struktur
  • Central næstformand

Andet på programmet

Derudover er der en række forslag om andre ting end praksissektoren og foreningens politiske struktur. Blandt andet:

  • Mulighed for afholdelse af digitalt repræsentantskabsmøde
  • Ændring af Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedr. rejseudgifter, udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og diæter
  • Specialistgodkendelse for alle fysioterapeuter uanset medlemskab af Danske Fysioterapeuter
  • Samlet løsning til kompetenceudvikling og sikring af adgang til forskningsbaseret viden

Se forslagene og øvrigt materiale til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

Læs også om baggrunden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde