Lejekontrakt på plads

Ny kontrakt for lejere fastsætter blandt andet regler for opsigelse og fravær. Når formuleringerne i aftalen er helt på plads, bliver den sendt til afstemning blandt medlemmerne af de to sektioner.
”Vi har nået et resultat, som skaber et godt grundlag for det fortsatte arbejde med at sikre ordnede forhold for alle fysioterapeuter,” siger Tine Hasselbrinck Madsen, som er formand for SALS. Foto: iStock.

Efter lange forhandlinger lykkedes det i sidste uge Sektionen for arbejdstagere, lejere og selvstændige (SALS) og Sektionen for arbejdsgivere at blive enige om en ny lejekontrakt for selvstændige i praksissektoren. Den fastsætter, hvad en lejekontrakt bør indeholde, og begge sektioner vil fremover rådgive deres medlemmer ud fra den aftalte lejekontrakt.

Formændene for begge sektioner er glade for resultatet.

”Vi har nået et resultat, som skaber et godt grundlag for det fortsatte arbejde med at sikre ordnede forhold for alle fysioterapeuter,” siger Tine Hasselbrinck Madsen, som er formand for SALS.

Samme toner lyder fra Morten Graversen, som er formand for Sektionen for arbejdsgivere.

”Det er lykkedes at lande en aftale, som både skaber klarere linjer og samtidig sikrer den fleksibilitet, der skal til for at drive klinik,” siger han.

Fortsat individuel forhandling

Med den nye lejekontrakt er der fortsat tale om et samarbejde mellem to selvstændige, og således vil der i alle tilfælde blive tale om en individuel forhandling af aftalen mellem lejer og klinikken.

Det betyder, at de to sektioner alene kan anbefale den aftalte lejekontrakt, men at det ikke er muligt at pålægge lejere og klinikker at anvende den aftalte lejekontrakt.

Det skyldes, at det er imod konkurrencelovgivningen, hvis man samlet fastsætter vilkår for selvstændige, fordi det opfattes som karteldannelse.

Hvad nu?

Selvom forhandlerne er nået til enighed, udestår der en skriveproces, hvor de endelige formuleringer af bestemmelserne i kontrakten skal falde på plads. Det er normalt i denne type forhandlinger.

Det forventes, at dette arbejde er afsluttet inden for de næste par måneder, hvorefter aftalen skal til afstemning blandt medlemmerne af de to sektioner. 

Op til afstemningen vil de to sektioner informere om detaljerne i aftalen, og den vil også blive lagt op på hjemmesiden, så snart den er skrevet igennem.

Del eller udskriv siden
1 kommentarer