Ny lejekontrakt skal til afstemning

Opsætningen af en ny kontrakt for lejere er helt på plads, og den sendes nu til afstemning blandt lejere og arbejdsgivere. Lejekontrakten fastsætter blandt andet regler for opsigelse og fravær.
Foto: iStock.

I september måned sidste år lykkedes det de to sektioner for arbejdsgivere og arbejdstagere, lejere og selvstændige at blive enige om en ny lejekontrakt for selvstændige i praksissektoren. Lejekontrakten fastsætter, hvad en lejekontrakt bør indeholde.

Siden september måned har der pågået en skriveproces, hvor de endelige formuleringer af bestemmelserne i lejekontrakten skulle falde på plads. Herefter har kontrakterne skulle sættes op grafisk, og dette arbejde er nu afsluttet.

Afstemningen begynder tirsdag den 26. april 2022. De stemmeberettigede medlemmer (lejere og arbejdsgivere) får tilsendt et link til afstemningen.

Tidsplanen og hovedelementerne i kontrakten er gengivet herunder.

Tidsplan

 • Tirsdag d. 26. april 2022: Afstemning begynder
 • Søndag d. 8. maj 2022: Afstemning slutter
 • Mandag d. 9. maj 2022: Afstemningsresultat offentliggøres

Fortsat individuel forhandling

Stemmes der ja til lejekontrakten, vil begge sektioner fremover anbefale den samt rådgive deres medlemmer ud fra kontrakten.

Med den nye lejekontrakt er der fortsat tale om et samarbejde mellem to selvstændige, og således vil der i alle tilfælde blive tale om en individuel forhandling af aftalen mellem lejer og klinikken.

Det betyder, at de to sektioner alene kan anbefale den aftalte lejekontrakt, men at det ikke er muligt at pålægge klinikker og lejere at anvende den aftalte lejekontrakt.

Det skyldes, at det er imod konkurrencelovgivningen, hvis man samlet fastsætter vilkår for selvstændige, fordi det opfattes som karteldannelse.

Hovedpunkter i lejekontrakten

 • Valgfrihed mellem forskellige pengestrømsmodeller.
 • Der kan indsættes en vikar på en Lejers kapacitet efter forudgående skriftlig aftale mellem Lejer og Klinikken.
 • Opsigelsesvarslet fra Klinikken er løbende måned + 6 måneder, mens Lejers opsigelsesvarsel er løbende måned + 2 måneder.
 • Klinikken kan ensidigt indsætte en vikar i opsigelsesperioden, men vikaren kan alene indsættes i den kapacitet, som Lejer ikke anvender i opsigelsesperioden.
 • Alle fakturerede ydelser fra tredjemand skal senest 1 måned efter samarbejdets ophør afregnes til Lejer.
 • Lejer er forpligtet til at deltage i ikke omsætningsgivende aktiviteter op til 1% af den aftalte arbejdstid.
 • Lejers fravær fra Klinikken er aftalt til højest at udgøre 8 uger årligt.
 • Patientkartoteket tilhører Klinikken.
Del eller udskriv siden