Ny lejekontrakt vedtaget

Et flertal blandt både lejere og arbejdsgivere i praksissektoren har stemt ja til en ny kontrakt for lejere. Lejekontrakten fastsætter blandt andet regler for opsigelse og fravær.
Foto: iStock

Ved afstemningen om den nye lejekontrakt stemte 82,5 % ja blandt arbejdsgiverne i praksissektoren. Blandt lejerne stemte 75,4 % ja.

Aftalerne er forhandlet på plads af sektionen for arbejdsgivere på den ene side og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS) på den anden.

Morten Bred Graversen, formand for arbejdsgiversektionen, udtaler:

"Lejekontrakten er resultatet af forhandlinger mellem to parter og derfor er jeg også glad for den flotte opbakning begge sider har givet til den nye lejekontrakt."

Også blandt de ansatte vækker resultatet glæde.

"Nu skal lejekontrakten ud at leve i praksis. Jeg er rigtig glad i dag, for det er nemlig min klare forventning, at lejekontrakten kommer til at udgøre et vigtigt element i arbejdet med at sikre ordentlige vilkår i praksissektoren - også for indlejere," siger Tine Hasselbrinck Madsen, formand for SALS.

Resultat af afstemning

 

Ja

Nej

Blank

 

Stemme-procent

Stemmeberettigede i alt

Arbejdsgivere

82,5%

15,3%

2,2%

 

24,3%

563

Lejere

75,4%

16,6%

8,0%

 

14,5%

1.377

Fortsat individuel forhandling

Begge sektioner anbefaler den nye lejekontrakt og vil rådgive deres medlemmer ud fra kontrakten.

Med den nye lejekontrakt er der fortsat tale om et samarbejde mellem to selvstændige, og således vil der i alle tilfælde blive tale om en individuel forhandling af aftalen mellem lejer og klinikken.

Det betyder, at de to sektioner alene anbefaler den aftalte lejekontrakt, men at det ikke er muligt at pålægge klinikker og lejere at anvende den aftalte lejekontrakt.

Det skyldes, at det er imod konkurrencelovgivningen, hvis man samlet fastsætter vilkår for selvstændige, fordi det opfattes som karteldannelse.

Hovedpunkter i lejekontrakten

  • Valgfrihed mellem forskellige pengestrømsmodeller.
  • Der kan indsættes en vikar på en lejers kapacitet efter forudgående skriftlig aftale mellem Lejer og Klinikken.
  • Opsigelsesvarslet fra klinikken er løbende måned + 6 måneder, mens lejers opsigelsesvarsel er løbende måned + 2 måneder.
  • Klinikken kan ensidigt indsætte en vikar i opsigelsesperioden, men vikaren kan alene indsættes i den kapacitet, som lejer ikke anvender i opsigelsesperioden.
  • Alle fakturerede ydelser fra tredjemand skal senest 1 måned efter samarbejdets ophør afregnes til lejer.
  • Lejer er forpligtet til at deltage i ikke omsætningsgivende aktiviteter op til 1% af den aftalte arbejdstid.
  • Lejers fravær fra klinikken er aftalt til højest at udgøre 8 uger årligt.
  • Patientkartoteket tilhører klinikken.
Del eller udskriv siden
10 kommentarer