Flere nye ansigter i Danske Fysioterapeuters sektionsbestyrelser

Valget til Danske Fysioterapeuters sektionsbestyrelser er afgjort. Du kan nu se, hvem der fremover skal repræsentere dig i enten bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS), eller i sektionen for arbejdsgivere.
Stemmerne er talt op, og valget til Danske Fysioterapeuters sektionsbestyrelser er afgjort. Foto: iStock.

4.179 medlemmer af Danske Fysioterapeuter er netop blevet spurgt til, hvem de ønsker skal repræsentere dem i Danske Fysioterapeuters to sektionsbestyrelser i perioden fra 2023-2025.

Ved valget blev privatansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar samt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten (RLTN) bedt om at stemme blandt de opstillede kandidater. Der var kampvalg til de 4 ledige pladser.

I sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS) indtræder Marianne Schultz i bestyrelsen, mens det blev til genvalg for Christian J. Engvad Madsen. I arbejdsgiversektionen blev to nye ansigter valgt ind i bestyrelsen, hvor Kasper Hejlesen og Kristoffer Davey Dalsgaard i perioden 2023-2025 skal repræsentere arbejdsgivere med tilknytning til praksisoverenskomsten.

Her er de valgte til SALS

Gruppe

Navn

Valgt

Privatansatte

Christian J. Engvad Madsen

2-årig periode

Lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Marianne Schultz

2-årig periode

* Maiken Hansen og Steffen Korsbek Juul vælges som suppleant til SALS for hhv. privatansatte og lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Her er de valgte til arbejdsgiversektionen

Gruppe

Navn

Valgt

Arbejdsgivere med tilknytning til RLTN

Kasper Hejlesen

2-årig periode

Arbejdsgivere med tilknytning til RLTN

Kristoffer Davey Dalsgaard

2-årig periode

*Preben Weller vælges som suppleant for arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten.

Stemmeprocent

Flere stemmeberettigede end tidligere valgte at sætte deres kryds ved årets valg til sektionsbestyrelserne. Blandt arbejdsgiverne med tilknytning til overenskomsten med RLTN var stemmeprocenten højest med hele 43,6 %, mens den laveste stemmeprocent var blandt gruppen af privatansatte, hvor 13,7 % satte deres kryds.

Gruppe

Stemmeprocent

Blanke

Stemmeberettigede

Arbejdsgivere med tilknytning til RLTN

43,6 %

3,8 %

488

SALS - Lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

16,2 %

10,2 %

1985

SALS - Privat ansatte

13,7 %

8,6 %

1706

Suppleringsvalg efter sommerferien

Da der ikke har været opstillet kandidater til pladserne som studerende, kommunalt ansat, regionalt ansat og statslig ansat i SALS og til pladserne som arbejdsgivere uden tilknytning til praksisoverenskomsten i arbejdsgiversektionen, afholdes der suppleringsvalg fra den 21.-31. august 2023.

Du har derfor mulighed for at melde dit kandidatur til de ledige pladser i sektionsbestyrelserne, hvis du er enten studerende, kommunalt ansat, regionalt ansat, statslig ansat eller arbejdsgiver uden tilknytning til praksisoverenskomsten.

Fristen for at melde dit kandidatur til suppleringsvalget er den 15. august. Du stiller op til sektionsbestyrelserne ved at sende en mail til valg@fysio.dk. I mailen skal du angive, hvilken gruppe du repræsenterer, samt sende en kort motiverende tekst for dit kandidatur (max 720 anslag) og et billede af dig selv. Det er muligt at linke til sociale medier i den motiverende tekst.

Se det fulde resultat 

Valgresultat - Arbejdsgivere med tilknytning til RLTN (pdf)

Valgresultat - Lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (pdf)

Valgresultat - Privatansatte (pdf)