Nu kan du stemme til sektionsbestyrelserne

Frem til den 26. juni afholdes der bestyrelsesvalg i de to sektioner i Danske Fysioterapeuter: Arbejdsgiversektionen og Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS).
Du kan stemme på dine kandidater til valget i sektionsbestyrelserne frem til mandag den 26. juni 2023 klokken 23.59. Foto: iStock.

Er du privatansat, lejer eller selvstændig uden arbejdsgiveransvar kan du nu stemme på dine kandidater til Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS).

Hvis du er arbejdsgiver med tilknytning til overenskomsten (RLTN), kan du stemme på kandidaterne til Sektionen for arbejdsgivere med lejere og ansatte.

Valg til arbejdsgiversektionens bestyrelse

Arbejdsgiversektionens bestyrelse er sammensat af syv medlemmer. De to pladser der skal besættes ved valget, er arbejdsgivere, der virker med tilknytning til overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Der er tre kandidater til de to ledige pladser:

  • Preben Weller
  • Kasper Hejlesen
  • Kristoffer Davey Dalsgaard

Der er ingen kandidater opstillet til de to pladser for arbejdsgivere uden tilknytning til praksisoverenskomsten.

Valg til bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Der er ti pladser i bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS). Pladserne der skal besættes ved valget, er pladsen som privatansat og pladsen som lejer eller selvstændig uden arbejdsgiveransvar. Der er opstillet to kandidater til hver af de to ledige pladser.

Til pladsen for privatansatte er følgende kandidater på valg:

  • Christian J. Madsen
  • Maiken Hansen

Til pladsen for lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar er følgende kandidater på valg:

  • Marianne Schultz
  • Steffen Juul

Der var ved opstillingsfristen ingen kandidater til pladserne som kommunalt ansat, regionalt ansat, statsligt ansat og studerende, hvorfor der ikke afholdes valg for disse grupper.

Hvis man som kandidat ikke opnår valg, vil man i stedet blive tildelt rollen som suppleant. Suppleanter vælges ligeledes for en toårig periode.

Sådan stemmer du

Mandag den 12. juni 2023 blev der sendt en mail ud til alle stemmeberettigede medlemmer med et personligt link. Linket giver dig adgang til at stemme til sektionsbestyrelsesvalget. Du får adgang til stemmesedlen ved at aktivere linket. Når du aktiverer linket, kan du læse mere om de opstillede kandidater, der repræsenterer dig. Herefter kan du afgive din stemme.

Du har mulighed for at stemme frem til mandag den 26. juni 2023 klokken 23.59.

Hvis du ikke har modtaget en mail med link til afstemningen, beder vi dig kontakte os på valg@fysio.dk.

Hvem kan stemme?

Det er arbejdsgivere med tilknytning til praksisoverenskomsten, privatansatte og lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, der har mulighed for at stemme til valget. Studerende, kommunalt ansatte, regionalt ansatte, statsansatte og arbejdsgivere uden tilknytning til praksisoverenskomsten skal ikke stemme. Man kan kun stemme på de kandidater, der repræsenterer ens egen sektor og ansættelsesforhold.

Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter skal man have været medlem en måned, for at være stemmeberettiget.

Suppleringsvalg

Som følge af manglende kandidater til pladserne som studerende, kommunalt ansat, regionalt ansat og statslig ansat i SALS og arbejdsgivere uden tilknytning til praksisoverenskomsten i arbejdsgiversektionen, vil der blive afholdt suppleringsvalg fra den 21.-31. august 2023.

Allerede nu kan du melde dit kandidatur til de ledige pladser i sektionsbestyrelserne.

Fristen for at stille op som kandidat til suppleringsvalget er den 15. august. Du stiller op til sektionsbestyrelserne ved at sende en mail til valg@fysio.dk. I mailen skal du angive, hvilken gruppe du repræsenterer, samt sende en kort motiverende tekst for dit kandidatur (max 10 linjer) og et billede af dig selv.