Suppleringsvalg til sektionsbestyrelserne: Nu kan du melde dit kandidatur

Der skal afholdes suppleringsvalg til Danske Fysioterapeuters to sektionsbestyrelser. Derfor kan du frem til den 15. august melde dit kandidatur, hvis du er studerende, kommunalt ansat, regionalt ansat, statsligt ansat eller arbejdsgivere uden tilknytning til praksisoverenskomsten.
Ved suppleringsvalget skal de ledige poster i sektionsbestyrelserne besættes. Du kan melde dit kandidatur frem til den 15. august 2023. Foto: iStock.

Det ordinære valg til Danske Fysioterapeuters sektionsbestyrelser er i fuld gang, men allerede nu kan du melde dig til suppleringsvalget, der afvikles efter sommerferien.

Ved suppleringsvalget skal de ledige poster i sektionsbestyrelserne besættes. Du kan melde dit kandidatur frem til den 15. august 2023.

4 ledige pladser i SALS

Bestyrelsen i Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS) består samlet set af 10 personer, der er fordelt med to pladser til privatansatte, to pladser til lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, to pladser til kommunalt ansatte, to pladser til regionalt ansatte, en plads til en statslig ansat og en plads til en studerende.

Der er fire åbne pladser i SALS’ bestyrelse, som skal besættes ved suppleringsvalget, nemlig én kommunalt ansat, én regionalt ansat, én statsansat (1-årig periode) og én studerende.

2 ledige pladser i arbejdsgiversektionen

Bestyrelsen i Sektionen for arbejdsgivere består af syv personer fordelt med to pladser til arbejdsgivere, der ikke er tilknyttet overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takst Nævn (RLTN) og fem pladser til arbejdsgivere, der har overenskomst med RLTN.

Der er to åbne pladser i bestyrelsen for arbejdsgiversektionen. Begge pladser skal besættes af arbejdsgivere uden tilknytning til overenskomsten, den ene plads er for en 1-årig periode.

Valgperioden til sektionsbestyrelserne

Valgperioden for valgte medlemmer af sektionsbestyrelserne er på 2 år. Valgperioden betyder, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges for perioden 2023-2025. Valgperioden er dog kun 1 år for pladsen som statsligt ansat samt for den ene af de to pladser for arbejdsgivere uden tilknytning til RTLN, da denne plads ikke blev besat ved valget i 2022. Valgperioden på 2 år tildeles den kandidat, som vælges med flest stemmer.

Hvis man som kandidat ikke opnår valg, vil man i stedet blive tildelt rollen som suppleant. Suppleanter vælges ligeledes for en toårig periode.

Sådan stiller du op til suppleringsvalget

Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet i sektionerne, skal du sende en mail til valg@fysio.dk. I mailen skal du angive dit navn, og hvilken plads du ønsker valg til.

Du skal ligeledes fremsende et billede af dig selv og en tekst på maksimalt 720 anslag, hvori du motiverer dit kandidatur samt eventuelt linker til et socialt medie.  

Vi skal modtage dit kandidatur senest den 15. august 2023 klokken 23.59.

Suppleringsvalg til sektionsbestyrelserne

  • Stemmeberettigede medlemmer af Danske Fysioterapeuter vil den 21. august få tilsendt en mail med et link, hvorigennem de kan tilgå valget til sektionsbestyrelserne. Beskrivelserne af kandidaterne tilgås ligeledes via linket.
  • Valget slutter den 31. august. Resultaterne vil blive offentliggjort dagen efter. De kandidater, som ikke bliver valgt til bestyrelsen, bliver suppleanter.