Bachelorprisen 2024 er overrakt

Fysioterapeuter skal hjælpe personer med fysisk funktionsnedsættelse med at komme ud i naturen. Det konkluderer årets fire vindere af bachelorprisen, som blev hyldet på Via University College i Århus.
Årets Bachelorpris blev overrakt på VIA University College i Aarhus. Fra venstre: Aske Linde Mikkelsen, Christina Faartoft, Benjamin Juul og Nikolai Slot Bach-Svendsen. Foto: Sanne Jensen.

Der var glade ansigter over hele linjen, da Christina Faartoft, Nikolai Slot Bach-Svendsen, Aske Linde Mikkelsen og Benjamin Juul fik overrakt årets bachelorpris på Via University College torsdag eftermiddag.  

Bachelorprisen hædrer hvert år en artikel, der er skrevet på baggrund af et bachelorprojekt. Med prisen følger 25.000 kroner.

De fire vindere har i deres bachelorprojekt undersøgt, hvilke barrierer der er, når personer med fysisk funktionsnedsættelse skal bruge naturen aktivt. De har blandt andet interviewet flere, som peger på, at det ikke alene er adgangsforhold, der spærrer for at bruge naturen aktivt.

”I Danmark er der gode adgangsforhold til naturen, men en væsentlig forhindring for at komme ud, er troen på egne evner. Hvis vi kan flytte deres indstilling, har vi fjernet den væsentligste forhindring for, at de kommer ud i naturen,” siger de fire prisvindere.

Vigtigt fokus

Sanne Jensen, regionsformand for Danske Fysioterapeuters region Midtjylland, overrakte prisen til de fire fysioterapeuter. Hun lagde i sin tale vægt på, at fysioterapeuters evne til at motivere borgerne til at tage initiativ og tro på egne evner, er uhyre vigtig:

“Vi fysioterapeuter har et ansvar for at vejlede og forstå borgerens verden. Vi kan have nok så meget evidens for diverse øvelser og bevægelser, men hvis vi ikke kan understøtte og hjælpe borgeren til at finde modet til at kaste sig ud i øvelserne, så er arbejdet spildt. Derfor er de fire forfatters artikel så vigtig.”

Læs vinderartiklen "Bump på vejen gør det svært at nyde naturen" (pdf)

Læs interview med pristagerne i Fysioterapeuten