Medlemstal

Antal medlemmer i Danske Fysioterapeuter.
 • Ordinære medlemmer: 12.973
  De ordinære medlemmer, bosat i Danmark, er fordelt i 2 sektioner:
  Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar: 12.243
  Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte: 574

 • Studerende: 2.638
  De studerende omfatter fysioterapeutstuderende og kandidatstuderende

 • Passive medlemmer: 124

 • Pensionerede medlemmer: 401

 • Udlandsmedlemmer: 68

I alt: 16.183 medlemmer

Tallene er fra 1. april 2023.