Vision, mission og værdier

Foreningens vision, mission og værdier beskriver overordnet, hvad vi arbejder for og hvordan. Omdrejningspunktet for Danske Fysioterapeuters arbejde er "Vi holder mennesker i bevægelse".

Danske Fysioterapeuters vision

Danske Fysioterapeuter sætter dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed.

Danske Fysioterapeuter er en naturlig samarbejdspartner for enhver person, institution eller virksomhed, der arbejder for sundhed.

Danske Fysioterapeuter sikrer fysioterapeuter attraktive lønforhold, honorarer og arbejdsvilkår, der afspejler deres betydning for sundheden.

Danske Fysioterapeuters mission

Danske Fysioterapeuter udvikler den fysioterapeutiske profession og styrker samfundets opfattelse af fysioterapis værdi for den enkelte og for helheden.

Danske Fysioterapeuter sikrer de bedst mulige vilkår for fysioterapeuter, når det drejer sig om løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, uddannelse og kompetenceudvikling.

Danske Fysioterapeuters værdier

 • Dokumentation
  Danske Fysioterapeuter arbejder for at dokumentere professionens faglighed og resultater.
 • Indflydelse
  Danske Fysioterapeuter søger mest mulig indflydelse.
 • Igangsætning
  Danske Fysioterapeuter iværksætter, ser og skaber muligheder.
 • Samarbejde
  Danske Fysioterapeuter samarbejder for at skabe resultater.
 • Sammenhæng
  Danske Fysioterapeuter ser og skaber sammenhæng i indsatsen.

Danske Fysioterapeuters omdrejningspunkt

"Vi holder mennesker i bevægelse."

Se vores grundfortælling om, hvad fysioterapi og fysioterapeuter kan